English Thứ Năm, 05-12-2019, 22:22 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113776065
Đang online: 202

Thủ tục hành chính (46 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục: Kiểm tra và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - Trường hợp Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiệnSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
2Thủ tục: thẩm định thiết kế cơ sở các công trình giao thôngSở Giao thông vận tảiLĩnh vực giao thông
3Thủ tục: Cấp Giấy phép thi công trong phạm vi đất dành cho đường bộ.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực giao thông
4Thủ tục: Thẩm định hồ sơ mời thầu các công trình giao thôngSở Giao thông vận tảiLĩnh vực giao thông
5Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạoSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
6Thủ tục: Cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tảiSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
7Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tảiSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
8Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
9Thủ tục: Cấp Giấy phép lưu hành cho xe quá tải, quá khổ trên đường bộ.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
10Thủ tục: Cấp Giấy phép lưu hành cho xe bánh xích.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
11Thủ tục: Cấp phù hiệu "XE HỢP ĐỒNG".Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
12Thủ tục: Cấp phù hiệu cho xe Taxi.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
13Thủ tục: Chấp thuận ngừng khai thác trên tuyến vận tải khách cố địnhSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
14Thủ tục: Công bố tuyến vận tải khách cố định mớiSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
15Thủ tục: Chấp thuận bổ sung xe vào tuyếnSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
16Thủ tục: Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Trường hợp chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
17Thủ tục: Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
18Thủ tục: Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Trường hợp đăng ký lần đầu.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
19Thủ tục: Kiểm tra và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiệnSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
20Thủ tục: Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - Trường hợp dùng cho phương tiện đang khai thác đăng ký lần đầu.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
123

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 235-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thống kê nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8778/BKHĐT-TCTK ngày 22/11/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu, đăng ký tham gia Hội chợ Triển lãm Nhịp cầu Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2019 với chủ đề: “Sản phẩm OCOP - Phát huy giá trị bản địa”.​