English Thứ Tư, 11-12-2019, 12:39 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114162908
Đang online: 227

Thủ tục hành chính (43 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giáo viên tiểu họcSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
2Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thôngSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
3Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với cán bộ quản lýSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
4Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giảng viên các trường cao đẳngSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
5Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giảng viên các trường đại họcSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
6Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giáo viên mầm nonSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
7Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (thuộc huyện, thành phố)Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
8Xét tặng Nhà giáo nhân dân đối với giảng viên các trường cao đẳng, đại học, các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang.Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
9Xét tặng Nhà giáo nhân dân đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; giáo viên công tác tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm KTTH-HN, trung tâm dạy nghề; giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghềSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
10Xét tặng Nhà giáo nhân dân đối với cán bộ quản lý giáo dụcSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
11Cấp lại bản sao Bằng tốt nghiệp (đối với giáo dục bổ túc).Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
12Cấp lại bản sao Bằng tốt nghiệp phổ thông khi bị mất.Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
13Cấp lại Bằng tốt nghiệp các cấpSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
14Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốcSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
15Đóng lại dấu nổi trên văn bằng, chứng chỉ.Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
16Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do nhiều khai sinh khác nhau (đối với giáo dục phổ thông).Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
17Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do nhiều khai sinh khác nhau (đối với giáo dục thường xuyên).Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
18Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch (đối với giáo dục phổ thông).Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
19Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch (đối với giáo dục thường xuyên).Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
20Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học, phòng giáo dục, trung tâm khi lập danh sách dự thi hoặc ghi bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh (đối với giáo dục phổ thông).Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
123

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​