English Thứ Năm, 05-12-2019, 21:52 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113774927
Đang online: 216

Thủ tục hành chính (50 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.Ban QL KKT Dung QuấtXây dựng
2Cấp Giấy phép xây dựng.Ban QL KKT Dung QuấtXây dựng
3Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (đất, cát) làm vật liệu san lấp mặt bằng trong Khu kinh tế Dung Quất (được UBND Tỉnh ủy quyền quản lý và cấp phép)Ban QL KKT Dung QuấtTài nguyên khoáng sản, địa chất
4Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.Ban QL KKT Dung QuấtTài nguyên khoáng sản, địa chất
5Xác nhận Hợp đồng, văn bản về bất động sản trong KKT Dung QuấtBan QL KKT Dung QuấtĐất đai
6Giao lại đất hoặc cho thuê đất.Ban QL KKT Dung QuấtĐất đai
7Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban quản lý KKKT Dung QuấtBan QL KKT Dung QuấtKhiếu nại, tố cáo
8Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất.Ban QL KKT Dung QuấtKhiếu nại, tố cáo
9Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tưBan QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
10Đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt nam thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
11Đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
12Đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
13Đăng ký đầu tư dự án nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (Đối với trường hợp GCNĐT không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
14Đăng ký thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoàiBan QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
15Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài (Đối với trường hợp GCNĐT gắn với thành lập chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
16Đăng ký đầu tư dự án nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (Đối với trường hợp GCNĐT không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
17Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài (Đối với trường hợp GCNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
18Đăng ký đầu tư dự án nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (Đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
19Đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
20Đăng ký đầu tư dự án nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
123

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 235-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thống kê nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8778/BKHĐT-TCTK ngày 22/11/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu, đăng ký tham gia Hội chợ Triển lãm Nhịp cầu Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2019 với chủ đề: “Sản phẩm OCOP - Phát huy giá trị bản địa”.​