English Thứ Năm, 05-12-2019, 22:00 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113775219
Đang online: 213
Tin tức Đại biểu HĐND Xem chi tiết tin tức

Đại biểu HĐND

Đăng ngày: 07/07/2011; 57958 lần đọc
 
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA X NHIỆM KỲ 2011 - 2016

 

THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN, VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND TỈNH:

                                                      

I- Thường trực HĐND tỉnh:

1. Chủ tịch HĐND tỉnh:                            Ông Phạm Minh Toản;

2. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:                     Trương Thị Xuân Hồng;

3. Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh:          Ông Võ Phiên.

 

 

 

II- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh:

1. Ông Trương Duy Lâm, Chánh Văn phòng.

2. Ông Đỗ Đức Chính, Phó Chánh Văn phòng.

            3. Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chánh Văn phòng.

 

III- Các Ban HĐND tỉnh:


Ban Kinh tế - Ngân sách gồm có 7 thành viên:

1-     Ông Võ Phiên, Trưởng ban (kiêm nhiệm)

2-     Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Trưởng ban (chuyên trách)

 

Các thành viên:

1-     Ông Võ Việt Chính

2-     Ông Nguyễn Đức On

3-     Ông Nguyễn Hồng Sơn

4-     Ông Huỳnh Văn Tráng

5-     Ông Nguyễn Mậu Văn.


 

Ban Văn hóa - Xã hội gồm có 5 thành viên:

1-     Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng ban (chuyên trách)

2-     Bà Hà Thị Anh Thư, Phó Trưởng ban (kiêm nhiệm)

 

Các thành viên:

1-     Ông Nguyễn Duy Nhân

2-     Ông Phạm Đăng Phước

3-     Bà Phạm Thị Thu Trang

 

  

Ban Pháp chế gồm có 5 thành viên:

1-     Ông Tôn Long Hiếu, Trưởng ban (chuyên trách)

2-     Ông Phạm Hoàng, Phó Trưởng ban (kiêm nhiệm)

 

Các thành viên:

1-     Ông Đào Kim Kinh

2-     Ông Phạm Trung Uy

3-     Bà Bùi Thị Lệ Thủy.


Ban Dân tộc gồm có 5 thành viên:

1-     Ông Phạm Viết Nho, Trưởng ban (kiêm nhiệm)

2-     Ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban (chuyên trách);

 

Các thành viên:

1-     Ông Đinh Kà Để

2-     Bà Đinh Thị Hồng Minh

3-     Ông Hồ Ngọc Thịnh

 

 

  


 

 

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 235-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thống kê nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8778/BKHĐT-TCTK ngày 22/11/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu, đăng ký tham gia Hội chợ Triển lãm Nhịp cầu Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2019 với chủ đề: “Sản phẩm OCOP - Phát huy giá trị bản địa”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích