English Thứ Sáu, 22-11-2019, 14:33 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112880698
Đang online: 357

Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo chính trị

Đăng ngày: 18/06/2010; 215 lần đọc
Sáng ngày 18/6, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị lần thứ 22 để xem xét thông qua dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2011-2015.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Khoa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Huế chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình cho rằng việc xây dựng Văn kiện phục vụ Đại hội Đảng là việc làm quan trọng; chất lượng văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự sẽ quyết định thành công của Đại hội cũng như kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội trong suốt nhiệm kỳ đến. Bí thư yêu cầu các ủy viên Ban Chấp hành nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để tham gia đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề lớn, đã có những ý kiến khác nhau, cả trong phần đánh giá thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ XVII cũng như phần định hướng nhiệm kỳ XVIII. Nhiều đại biểu đã có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và có cơ sở đối với dự thảo Báo cáo chính trị.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị, trong giai đoạn 2011- 2015 Tỉnh ủy đã xác định ba nhiệm vụ đột phá, đó là phát triển công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, phát triển đô thị; và bảy nhiệm vụ trong tâm: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là giảm nghèo nhanh và bền vững.

Trên cơ sở lấy ý kiến của Hội nghị Ban Chấp hành ủy quyền cho Ban Thường vụ, Tiểu ban văn kiện tiếp thu chỉnh sửa và cho phép phát hành dự thảo Báo cáo chính trị đến các Đảng bộ trực thuộc thảo luận, đóng góp tại các kỳ Đại hội; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.


H.A

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8495/BNN-PCTT ngày 12/11/2019 về giải pháp kỹ thuật 2 dự án: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy và Chống sạt lở bờ Bắc cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các bước tiếp theo của 02 dự án theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 8683/BCT-ĐB ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của các Bộ, ngành, địa phương năm 2019, khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh; trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản từ năm 2017-2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương rà soát, giải trình về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/11/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

#RightZoneVideo#

Thông tin tiện ích

Bạn đánh giá về cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Ngãi thế nào?

Xấu  6%
Đẹp  72%
Bình thường  22%