English Thứ Sáu, 22-11-2019, 14:33 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112880690
Đang online: 359

Tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại về đất và rừng thuộc Dự án thủy điện Hà Nang

Đăng ngày: 16/06/2010; 192 lần đọc
UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại về đất và rừng thuộc Dự án thủy điện Hà Nang, huyện Trà Bồng.

Theo đó, đối với việc xử lý những tồn tại về diện tích đất và rừng cần thanh lý thuộc Dự án thuỷ điện Hà Nang, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở ngành chức năng, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3135/UB-NNTN ngày 10/01/2010 và Công văn số 246/UBND-NNTN ngày 27/01/2010, lập đầy đủ, đúng trình tự các thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước; xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh trường hợp vượt thẩm quyền, trước ngày 15/6/2010.

Về việc sản lượng gỗ củi khai thác thực tế giảm so với quyết định phê duyệt thiết kế, Sở Tài chính thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 246/UBND-NNTN ngày 27/01/2010 và tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/6/2010.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo chủ rừng và các ngành chức năng tăng cường quản lý rừng đối với diện tích rừng chưa khai thác; UBND huyện Trà Bồng tổ chức chi trả bổ sung tiền bồi thường đối với diện tích tăng thêm thuộc Dự án thủy điện Hà Nang (nếu có) theo đúng quy định và triển khai thực hiện việc tái định canh cho các hộ dân có đất sản xuất tại khu vực Dự án thủy điện Hà Nang,...

Trúc Thanh

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8495/BNN-PCTT ngày 12/11/2019 về giải pháp kỹ thuật 2 dự án: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy và Chống sạt lở bờ Bắc cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các bước tiếp theo của 02 dự án theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 8683/BCT-ĐB ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của các Bộ, ngành, địa phương năm 2019, khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh; trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản từ năm 2017-2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương rà soát, giải trình về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/11/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

#RightZoneVideo#

Thông tin tiện ích

Bạn đánh giá về cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Ngãi thế nào?

Xấu  6%
Đẹp  72%
Bình thường  22%