Giới thiệu chung

Giải quyết khiếu nại

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1327685
Đang online: 11
Tin nổi bật
​Thực hiện Nghị quyết 47 ngày 22/3/2005 của Bộ chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, trong 10 năm qua (từ năm 2005 đến nay),  ​


Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng"

TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG
​Đảng ủy quân sự thành phố tăng cường lãnh đạo xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trong tình hình mới”, Đảng ủy quân sự Thành phố Quảng Ngãi đã lãnh đạo triển khai có hiệu quả công tác củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ với  phương châm “ Vững mạnh rộng khắp” thông qua mô hình “Dân bàn, dân cử, dân nuôi”.​


TIN KHÁC

Để ngăn ngừa hậu quả khó khắc phục có thể xảy ra trong trường hợp các chủ sử dụng đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong quá trình các cơ quan chức năng của thành phố Quảng Ngãi tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng đất tại tổ 14, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi;


TIN TỪ XÃ, PHƯỜNG

Nhằm phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế- xã hội năm 2014, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tịnh Ấn Đông đã củng cố các nhóm nòng cốt, tổ Dân vận ở 06 thôn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban giám  sát đầu tư cộng đồng nhằm phối hợp giám sát các công trình đang xây dựng trên đại bàn.​


THÔNG TIN CHỌN LỌC QUA CÁC BÁO
​Thành phố Quảng Ngãi thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở thành phố Quảng Ngãi có sức lan tỏa sâu rộng đến nhiều đối tượng và tầng lớp nhân dân. Phong trào đã góp phần cho sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, tạo ra đời sống vật chất, nâng cao trình độ dân trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  ​

TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tạo cơ sở chính trị – pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.​

Thông tin cần biết
  

​Công điện khẩn và ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCLB&TKCN thành phố về biện pháp phòng tránh, đối phó cơn bão số 4 trên biển Đông

Công điện của BCĐ PCLB TW và UBQG TKCN

Văn bản chỉ đạo của BCH PCLB&TKCN TP​


 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Hùng Cường – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi