Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2869416
Đang online: 20
Tin nổi bật
​Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là các văn kiện Đại hội của Đảng được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển Văn kiện Đại hội XI, của các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Trong đó, những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, đều hiện diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.​


Đoàn công tác thành phố thăm và tặng quà các cơ sở Phật giáo nhân Đại lễ Vu Lan 2016

TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Theo Báo cáo của Bảo hiểm xã hội TP Quảng Ngãi, tính đến ngày 31/7/2016 số thu BHXH, BHYT, BHTN gần 157 tỷ đồng, đạt gần 58% kế hoạch giao thu; tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN ở một số doanh nghiệp còn xảy ra dưới nhiều hình thức như chậm đóng, nợ thời gian dài với số tiền lớn đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Để hoàn thành kế hoạch được giao và nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động; TP Quảng Ngãi vừa chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, UBND các xã, phường và các đơn vị sử dụng lao động tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; đôn đốc các đơn vị trích nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng đầy đủ theo quy định; lập hồ sơ báo cáo tăng, giảm để người lao động được cấp sổ BHXH, thẻ BHYTvà hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời; thực hiện việctrả sổ BHXH khi người lao động không còn làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp đúng quy định.​

TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG

UBND thành phố Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch ứng phó với sóng thần và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 nhằm kiểm nghiệm hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin và truyền tin, phát tin cảnh báo, báo động sóng thần trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; kiểm tra đánh giá khả năng huy động sức mạnh tổng hợp theo phương châm "4 tại chỗ" cho công tác ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư có ý thức chủ động phòng tránh, sẵn sàng ứng phó hiệu quả, kịp thời khi có tình huống xảy ra. ​

TIN KHÁC

Nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò tầm quan trọng môi trường biển đối với cuộc sống, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế các nguồn tài nguyên biển theo hướng bềnh vững, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã và đang thực hiện phù hợp với điều kiện của thành phố, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường biển, khai thác  sử dụng tài nguyên biển trong thời gian qua, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong các tổ chức thực hiện nhiệm nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển góp phần phát triển kinh tế - xã hội các vùng ven biển; UBND TP Quảng Ngãi vừa triển khai kế hoạch nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại các vùng ven biển.​

TIN TỪ XÃ, PHƯỜNG

​Trong thời gian qua, UBND TP Quảng Ngãi đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng còn nhiều tồn tại, hạn chế;một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác này đã để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm như: Lấn, chiếm, làm nhà trái phép, không phép, sai phép, … không xử lý kịp thời hoặc sử lý chưa dứt điểm; việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố chưa nghiêm túc, còn mang tính đối phó, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, nể nang, xuê xoa thậm chí có hiện tượng bao che, tiêu cực vẫn còn xảy ra. Nhằm khắc phục tình trạng trên, TP Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

THÔNG TIN CHỌN LỌC QUA CÁC BÁO

​​Để tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh tuyển dụng lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, UBND TP Quảng Ngãi thông báo thông tin tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Điện tử Foster (Quảng Ngãi) như sau:

Thông tin cần biết
  

Chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và đề xuất hướng xử lý (nếu cần thiết) để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão đối với các trạm thu phát sóng chưa có giấy phép xây dựng đảm bảo an toàn chất lượng công trình theo danh sách Viettel Quảng Ngãi đã công bố tại Công văn số 1781 ngày 9/8/2016. Hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 31/8/2016.​

 

  

Ban vận động “ngày vì người nghèo” tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho ông Châu Văn Tư, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, với số tiền là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) từ nguồn tài trợ của Công ty sữa đậu nành Việt Nam – Vinasoy./.​

 


Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Hùng Cường – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi