English Thứ Tư, 18-09-2019, 14:01 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109098453
Đang online: 234
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Ý nghĩa Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4

Đăng ngày: 10/04/2018; 1581 lần đọc

Hướng tới Kỷ niệm 7 năm Ngày Hợp tác xã (HTX) Việt Nam 11/4, Ban biên tập giới thiệu đến bạn đọc bài viết về “Ý nghĩa Ngày Hợp tác xã Việt Nam”.

Suốt trong chặng đ­ường hình thành và phát triển, các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX luôn nhận đư­ợc sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà n­ước, Quốc hội, Chính phủ và Bác Hồ; điều đó đ­ược thể hiện trong rất nhiều chủ tr­ương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các bản pháp luật và các ch­ươn​g trình, dự án phát triển kinh tế tập thể của Nhà n­ước, Chính phủ…

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng Hợp tác xã (HTX) vào Việt Nam. Ngay từ khi còn đang bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã quan tâm đến tổ chức kinh tế hợp tác, HTX. Trong cuốn “Đường cách mệnh”, viết năm 1927, sau khi phân tích những lợi ích của HTX, Người đã nhấn mạnh: Tục ngữ Việt Nam có câu “Nhóm lại thành giàu, chia nhau thành khó” và “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”, lý luận HTX đều nằm trong điều ấy. Người còn nói về tính chất HTX là tổ chức kinh tế - xã hội; cách tổ chức HTX phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi và đi từ thấp đến cao.

Ngay sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công, ngày 11 tháng 4 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp. Trong thư Bác Hồ đã viết: “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp, nền kinh tế lấy canh nông làm gốc... nông dân giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”; “nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần phải có HTX”;  “... HTX là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà lợi ích nhiều”. Trong thư Người còn viết: “HTX nông nghiệp là một tổ chức có lợi to cho nhà nông. Nó là cách tranh đấu kinh tế có hiệu quả nhất, để giúp vào việc xây dựng nước nhà. HTX nông nghiệp là một cách làm cho nhà nông đoàn kết, làm cho nhà nông thịnh vượng. HTX nông nghiệp giúp cho nhà nông đạt đến mục đích, đã ích quốc lại lợi dân”. Người tha thiết kêu gọi: “Hỡi đồng bào điền chủ nông gia, anh em ta ai chẳng mong được đầy đủ, giàu có, ai chẳng mong cho nước thịnh dân cường. Vậy chúng ta hãy mau mau chung vốn góp sức, lập nên HTX nông nghiệp ở khắp nơi; từ làng mạc cho đến tỉnh thành đâu đâu cũng phải có HTX.”.

Sau 19 năm, cũng vào ngày 11 tháng 4 năm 1964,  Bác Hồ gửi thư­ cho Đại hội HTX và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du, khen ngợi những HTX điển hình tiên tiến. Sau khi khái quát những tiến bộ về các mặt trong đời sống xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng hợp tác xã ở miền núi và trung du, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ tiềm năng kinh tế, vị trí quan trọng của miền núi và trung du trong sự nghiệp xây dựng đất nước; nêu hai yêu cầu mà các hợp tác xã và đội sản xuất miền núi và trung du phải thực hiện tốt là củng cố, phát triển hợp tác xã nông nghiệp; định phương hướng sản xuất đúng, cả về cây lúa, hoa màu, cây công nghiệp và việc bảo vệ rừng. Người cũng chỉ ra một số nhiệm vụ cần thực hiện để đạt hai yêu cầu trên là củng cố hợp tác xã, giáo dục tinh thần làm chủ của xã viên, thực hiện chống tham ô, lãng phí, quan liêu; cải tiến kỹ thuật; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, làm tốt việc đón đồng bào miền xuôi lên xây dựng và phát triển miền núi, củng cố các chi bộ Đảng và Đoàn thanh niên.

Từ đó đến nay, trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm gần đây, thực hiện đ­ường lối đổi mới của Đảng, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực đã, đang v­ượt qua khó khăn để đổi mới, phát triển, từng b­ước khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất n­ước.

Với những cơ sở và ý nghĩa to lớn của ngày 11 tháng 4, có bao hàm cả 2 sự kiện, đó là ngày 11 tháng 4 năm 1946, ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp và sau 19 năm cũng vào ngày 11 tháng 4 năm 1964 Bác Hồ viết th­ư gửi Đại hội các HTX và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, khóa IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã thảo luận, thống nhất lấy ngày 11 tháng 4 năm 1946 làm Ngày HTX Việt Nam để trình Thủ t­ướng Chính phủ.

Ngày 27 tháng 7 năm 2011, Thủ tư­ớng Chính phủ đã có Quyết định số 1268/QĐ-TTg công nhận ngày 11 tháng 4 hàng năm là Ngày HTX Việt Nam.

Hòa chung trong truyền thống của phong trào HTX nước ta, phong trào HTX tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có những đóng góp quan trọng và xứng đáng. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đã có những chuyển biến quan trọng; cơ chế quản lý tập trung, bao cấp từng bước được xóa bỏ, cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước được hình thành; trong khó khăn đã xuất hiện một bộ phận HTX mạnh dạn đổi mới, kịp thời chuyển đổi để thích ứng với cơ chế mới, hoạt động có hiệu quả. Từ kinh nghiệm thành công của các HTX trong cơ chế thị trường, quá trình đổi mới kinh tế HTX được gắn với việc triển khai thực hiện Luật HTX và Nghị quyết số 13/NQ-TW Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX). Hầu hết các HTX cũ được tiến hành chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Quá trình chuyển đổi và đăng ký lại đã tạo điều kiện củng cố lại tổ chức, quản lý, đổi mới lại quan hệ sản xuất và tăng cường lực lượng sản xuất trong các HTX; vai trò tự chủ của các HTX được đề cao, xã viên tham gia HTX một cách tự nguyện, nhiều HTX đã xây dựng được phương án hoạt động phù hợp, huy động được sự tham gia đóng góp của đông đảo xã viên. Bên cạnh việc chuyển đổi, củng cố các HTX cũ; xuất phát từ nhu cầu hợp tác của kinh tế hộ ngày càng có nhiều HTX mới được thành lập trong các ngành, lĩnh vực kinh tế với các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phong phú, đa dạng.

Trong quá trình hoạt động, nhiều HTX đã mạnh dạn huy động các nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào sản xuất. Nhiều HTX đã biết vươn lên trở thành các HTX khá, giỏi. Hoạt động của các HTX đã thật sự có tác dụng thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo ra mối liên kết, hợp tác giữa các hộ xã viên trong HTX và giữa xã viên với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ và vừa khác; góp phần gia tăng sản lượng hàng hóa, nông lâm, thủy sản, lương thực, thực phẩm cho xã hội. Các HTX thông qua tổ chức và hoạt động của mình đã huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội để mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là trong Phong trào Xây dựng nông thôn mới v.v...

Phát huy những truyền thống đã đạt được qua 72 năm xây dựng và phát triển của phong trào HTX nước ta; với sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sắc của Đảng và chính quyền các cấp; sự hỗ trợ của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội, với khẩu hiệu “Đoàn kết, hợp tác, phát triển vì cộng đồng và an sinh xã hội”, tin tưởng rằng thành phần kinh tế tập thể tỉnh nhà sẽ tiếp tục có bước phát triển lớn mạnh trong thời gian tới, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng an ninh và sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại theo tỉnh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

                                                                           Hồ Quý Nhân (tổng hợp)


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải của tỉnh giai đoạn 2021-2025; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/9/2019 để xem xét, gửi Bộ Giao thông vận tải đúng thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 931/KH-BGDĐT ngày 09/9/2019 kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019.

 

Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

 

Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích