English Thứ Ba, 16-07-2019, 03:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102684823
Đang online: 198

Yêu cầu Trại chăn nuôi heo thực hiện đầy đủ các nội dung về môi trường

Đăng ngày: 18/02/2019; 828 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi trường đối với Trại nuôi heo Đồng Tháp, xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi.

Trường hợp chủ cơ sở không khắc phục kịp thời, có hành vi vi phạm thì xử lý nghiêm (xử phạt hành chính hoặc chấm dứt hoạt động) theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, thực hiện Công văn số 1599/BXD-QLN ngày 09/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 1583/BXD-KHTC ngày 08/7/2019 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1509/BXD-QLN ngày 28/6/2019 về việc thực hiện Nghị định số 101/2015/NQ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1586/BXD-QLN ngày 08/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ.

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích