English Thứ Tư, 21-08-2019, 05:36 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107298180
Đang online: 159

Xử lý vướng mắc liên quan đến việc khai thác, sử dụng khu vực biển

Đăng ngày: 01/03/2019; 1590 lần đọc

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất có mặt nước ven biển ổn định sản xuất kinh doanh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ có ý kiến đối với các tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao, cho thuê đất có mặt nước ven biển, mặt nước biển trên địa bàn tỉnh thì được tiếp tục sử dụng và thực hiện các quyền, nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng khu vực biển từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tại Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2018) trở ra về phía biển, thì phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích