English Chủ Nhật, 26-01-2020, 19:51 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117341737
Đang online: 166

Xử lý tình hình thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 14/11/2019; 473 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát tình hình sử dụng giáo viên, thống kê cụ thể, chi tiết tình trạng thiếu giáo viên tại từng trường thuộc phạm vi quản lý của địa phương; trong đó, nêu rõ số lượng giáo viên thiếu theo thực tế, thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao trên số lượng học sinh hiện có, nguyên nhân thiếu; đánh giá, nhận định tình hình thừa thiếu giáo viên và đề xuất hướng giải quyết. 

Trong trường hợp cần thiết, xin chỉ tiêu biên chế, xin chủ trương hợp đồng giáo viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu giảng dạy; báo cáo gửi về Sở Giáo dụ​c và Đào tạo, Sở Nội vụ trước ngày 25/11/2019.

 

Trên cơ sở báo cáo của các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp báo cáo cụ thể số lượng giáo viên thiếu hụt trên địa bàn toàn tỉnh; đánh giá, nhận định hiệu quả sử dụng đội ngũ giáo viên tại các trường; đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đối với các đơn vị sử dụng, bố trí giáo viên chưa hợp lý và số lượng biên chế cần xin bổ sung (nếu có).

 

Sở Nội vụ khẩn trương tổng hợp, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo và xin bổ sung biên chế (nếu có) để giải quyết tình trạng thiếu hụt giáo viên trên địa bàn tỉnh.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích