English Chủ Nhật, 25-03-2018, 04:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 70000776
Đang online: 95

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Xử lý sau thanh tra về đất đai đối với HTX Nghĩa Lộ và Quảng Phú

Đăng ngày: 13/09/2017; 195 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5570/UBND-NNTN yêu cầu Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ Nghĩa Lộ và Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Quảng Phú chấm dứt ngay việc cho thuê đất trái quy định của Luật Đất đai, đồng thời dỡ dọn vật kiến trúc trên phần diện tích đất cho thuê đất trái quy định trước ngày trước ngày 30/10/2017. 

Lập hoàn thành thủ tục thuê đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4867/UBND-NNTN ngày 10/8/2017. Quá thời hạn nếu không hoàn thành,​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định.

 

Đối với việc truy thu số tiền 607.300.000 đồng do Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ Nghĩa Lộ và 171.750.000 đồng do Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Quảng Phú thu được từ việc cho thuê đất: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ và các quy định liên quan, có chính kiến cụ thể, trình UBND tỉnh trước ngày 10/10/2017.

 

Chỉ đạo trên được đưa ra sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo về kết quả xử ký sau kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ Nghĩa Lộ và Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Quảng Phú.

 

                                                                                  P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Tổ tư vấn của UBND tỉnh để xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất Rạp Chiếu bóng 1/5 (cũ) tại Đường Nguyễn Nghiêm, tành phố Quảng Ngãi do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Tổ trưởng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm Trưởng ban.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp vớ​i các đơn vị, địa phương liên quan, khai triển khai thực hiện Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với khuyết tật.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh