English Thứ Năm, 16-08-2018, 11:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77078914
Đang online: 191

Xử lý sạt lở bờ Bắc sông Trà Bồng đoạn qua xã Bình Minh

Đăng ngày: 07/08/2018; 274 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao UBND huyện Bình Sơn tổ chức thực hiện đào kênh mồi ở bãi bồi để điều chỉnh dòng chủ lưu ra giữa sông; đồng thời, tận dụng cát, sỏi đào từ đoạn kênh mồi kết hợp với các vật liệu của địa phương để bồi đắp chân bờ sông đoạn bị xóa lở và gia cố bờ bằng cọc tre, phên tre để hạn chế tình trạng sạt lở tại bờ Bắc sông Trà Bồng đoạn qua xã Bình Minh.

Chủ động thực hiện phương án xử lý, ngăn chặn xói lở tạm thời để thi công trong tháng 8/2018 bằng kinh phí và nguồn lực phòng chống thiên tai của địa phương. Thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4159/UBND-NNTN​ ngày 13/7/2018 về việc xử lý hiện trạng bồi tụ, sạt lở bờ sông Trà Bồng (đoạn chảy qua xi phông kênh B3- sông Trà Bồng), trong đó lưu ý đến việc trồng tre dọc bờ sông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chuyên môn cho UBND huyện Bình Sơn trong quá trình triển khai thực hiện xử lý hiện trạng sạt lở nêu trên.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9531/BCT-ĐT ngày 09/8/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính tại Kết luận thanh tra số 1532/BTC-TTr ngày 30/01/2015 về công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích