English Thứ Sáu, 22-03-2019, 16:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89495590
Đang online: 202

Xử lý sạt lở bờ Bắc sông Trà Bồng đoạn qua xã Bình Minh

Đăng ngày: 07/08/2018; 341 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao UBND huyện Bình Sơn tổ chức thực hiện đào kênh mồi ở bãi bồi để điều chỉnh dòng chủ lưu ra giữa sông; đồng thời, tận dụng cát, sỏi đào từ đoạn kênh mồi kết hợp với các vật liệu của địa phương để bồi đắp chân bờ sông đoạn bị xóa lở và gia cố bờ bằng cọc tre, phên tre để hạn chế tình trạng sạt lở tại bờ Bắc sông Trà Bồng đoạn qua xã Bình Minh.

Chủ động thực hiện phương án xử lý, ngăn chặn xói lở tạm thời để thi công trong tháng 8/2018 bằng kinh phí và nguồn lực phòng chống thiên tai của địa phương. Thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4159/UBND-NNTN​ ngày 13/7/2018 về việc xử lý hiện trạng bồi tụ, sạt lở bờ sông Trà Bồng (đoạn chảy qua xi phông kênh B3- sông Trà Bồng), trong đó lưu ý đến việc trồng tre dọc bờ sông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chuyên môn cho UBND huyện Bình Sơn trong quá trình triển khai thực hiện xử lý hiện trạng sạt lở nêu trên.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích