English Thứ Tư, 22-01-2020, 06:00 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116998442
Đang online: 169

Xử lý rác tại Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ

Đăng ngày: 19/11/2019; 441 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến​ chỉ đạo một số nội dung liên quan đến việc ký hợp đồng đặt hàng xử lý rác tại Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc (Công ty) báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Tổng cục Môi trường tại Công văn số 1711/TCMT-MTMTTN ngày 03/5/2019, trong đó nêu rõ các nội dung thực hiện hoàn thành, chưa hoàn thành, các nguyên nhân chậm trễ, đề xuất phương án, kế hoạch xử lý để đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất việc gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải giai đoạn I tại Nhà máy để xử lý toàn bộ khối lượng rác tồn đọng đã tiếp nhận tạm thời trong năm 2018.

 

Đồng thời, đề nghị Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình còn lại của Nhà máy, gồm: Hệ thống xử lý nước thải, nhà sản xuất phân vi sinh, nhà xưởng ủ rác...

 

Sau khi cấp có thẩm quyền thống nhất việc gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm, thì triển khai thực hiện hợp đồng xử lý khối lượng rác thải sinh hoạt đã tiếp nhận tạm thời trong năm 2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 13/9/2019.

 

Sở Xây dựng tổ chức ký hợp đồng với Công ty để xử lý khối lượng rác thải sinh hoạt đã tiếp nhận tạm thời trong năm 2018 khi Công ty được phép gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải giai đoạn I tại Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ.

 

Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác xử lý và nghiệm thu khối lượng rác thải sinh hoạt đã tiếp nhận tạm thời trong năm 2018 làm cơ sở để Sở Tài chính thực hiện việc tạm ứng kinh phí cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc (không quá 60% giá trị hợp đồng).

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích