English Thứ Tư, 11-12-2019, 12:29 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114162661
Đang online: 236

Xử lý rác tại Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ

Đăng ngày: 19/11/2019; 420 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến​ chỉ đạo một số nội dung liên quan đến việc ký hợp đồng đặt hàng xử lý rác tại Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc (Công ty) báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Tổng cục Môi trường tại Công văn số 1711/TCMT-MTMTTN ngày 03/5/2019, trong đó nêu rõ các nội dung thực hiện hoàn thành, chưa hoàn thành, các nguyên nhân chậm trễ, đề xuất phương án, kế hoạch xử lý để đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất việc gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải giai đoạn I tại Nhà máy để xử lý toàn bộ khối lượng rác tồn đọng đã tiếp nhận tạm thời trong năm 2018.

 

Đồng thời, đề nghị Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình còn lại của Nhà máy, gồm: Hệ thống xử lý nước thải, nhà sản xuất phân vi sinh, nhà xưởng ủ rác...

 

Sau khi cấp có thẩm quyền thống nhất việc gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm, thì triển khai thực hiện hợp đồng xử lý khối lượng rác thải sinh hoạt đã tiếp nhận tạm thời trong năm 2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 13/9/2019.

 

Sở Xây dựng tổ chức ký hợp đồng với Công ty để xử lý khối lượng rác thải sinh hoạt đã tiếp nhận tạm thời trong năm 2018 khi Công ty được phép gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải giai đoạn I tại Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ.

 

Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác xử lý và nghiệm thu khối lượng rác thải sinh hoạt đã tiếp nhận tạm thời trong năm 2018 làm cơ sở để Sở Tài chính thực hiện việc tạm ứng kinh phí cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc (không quá 60% giá trị hợp đồng).

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích