English Thứ Bảy, 21-09-2019, 10:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109263170
Đang online: 184

Xử lý nghiêm phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng

Đăng ngày: 13/11/2018; 455 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thành phố và lực lượng Công an xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với xe ô tô quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông hoặc xe không có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc có nhưng đã hết hạn tham gia giao thông; áp dụng hình thức phạt bổ sung tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe theo quy định.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân thực hiện giải bản đối với các phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng theo quy định hiện hành. Xử lý nghiêm những chủ xe, lái xe đưa xe hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

 

Đồng thời, chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh rà soát, lập danh sách các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng đến hết năm 2017 và phương tiện hết hạn kiểm định đến hết tháng 11 năm 2018 để thông báo cho các lực lượng chức năng làm cơ sở để kiểm tra, theo dõi và xử lý vi phạm theo quy định.

 

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyển, phổ biến đến các lái, chủ xe trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông; đặc biệt, vận động các chủ phương tiện cơ giới đường bộ đã hết niên hạn sử dụng thực hiện giải bản theo quy định hiện hành để tránh nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông.

 

Theo thống kê, đến 31/12/2017, toàn tỉnh có 303 xe ô tô hết niên hạn, trong đó có 292 xe ô tô tải, 11 xe khách.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích