English Thứ Ba, 21-05-2019, 09:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95580173
Đang online: 220

Xử lý dứt điểm tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 01/03/2019; 1028 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo xử lý tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, trong đó cần chú ý: Không để phát sinh khối lượng nợ đọng xây dựng cơ bản; việc để phát sinh nợ đọng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành; không cho phép doanh nghiệp tự bỏ vốn chuẩn bị đầu tư, thi công dự án khi chưa được bố trí vốn, làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

 

Rà soát kỹ và chịu trách nhiệm về số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án đầu tư công tính đến hết năm 2018 (đến ngày 31/01/2019) theo từng nguồn vốn. Đồng thời, báo cáo tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2019 và kế hoạch thanh toán số nợ đọng nêu trên trong giai đoạn 2019-2020.

 

Đối với các huyện, thành phố có số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc cấp ngân sách mình quản lý (bao gồm ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn), yêu cầu các huyện, thành phố quyết liệt chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời có trách nhiệm cân đối kinh phí để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc ngân sách của địa phương mình; xây dựng kế hoạch, lộ trình trả nợ hợp lý; phấn đấu trong 02 năm 2019 - 2020 xử lý dứt điểm khoản nợ này. Thời gian báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 06/3/2019.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý nợ đọng của các đơn vị, tham mưu UBND tỉnh trả nợ đối với phần nợ của ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương.

 

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích