English Thứ Ba, 17-09-2019, 11:14 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109023860
Đang online: 293

Xử lý dứt điểm hợp tác xã nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động

Đăng ngày: 20/11/2018; 401 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ và hướng dẫn các HTX nông nghiệp yếu kém đã dừng hoạt động giải thể tự nguyện theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Hợp tác xã và khoản 1 Điều 19 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. 

Trường hợp không thực hiện được hình thức giải thể tự nguyện thì chỉ đạo thực hiện giải thể bắt buộc theo quy trình và thủ tục hướng dẫn tại khoản 3 Điều 54 Luật Hợp tác xã và khoản 2 Điều 19 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. Khi giải thể, tài sản không chia của hợp tác xã được xử lý theo Điều 21 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; đối với trường hợp tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn được xử lý theo Thông tư số 31/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính. Hoàn thành nhiệm vụ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2018.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn và  các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý giải thể dứt điểm đối với HTX nuôi trồng thủy sản Bình Phú (xã Bình Phú, huyện Bình Sơn) do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận thành lập. Hoàn thành nhiệm vụ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2018.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh hướng dẫn các sở, ngành và địa phương liên quan thực hiện giải thể các hợp tác yếu kém ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện ở các sở, ngành và địa phương, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo; tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Các HTX nông nghiệp yếu kém đã dừng hoạt động gồm: HTX nuôi trồng thủy sản Phổ Minh, HTX dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Sông Thoa (huyện Đức Phổ); HTX chuyên canh mía và chăn nuôi Tú Sơn (Mộ Đức); HTX nông nghiệp Hòa Đông, HTX nông nghiệp Hòa Vinh, HTX nông nghiệp Nghĩa Dõng, HTX nông nghiệp Nghĩa Dũng, HTX dịch vụ hậu cần đánh bắt xa bờ Tịnh Hòa, HTX nuôi trồng thủy sản Xuân An, HTX đống sửa tàu thuyền và chế biến hải sản Tịnh Phát (thành phố Quảng Ngãi); HTX nuôi trồng thủy sản Bình Phú (Bình Sơn).

 

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn yêu cầu các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện đúng kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc xử lý dứt điểm hợp tác xã nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày.

 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện cả nước còn 709 HTX ngừng hoạt động lâu ngày phải giải thể.

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích