English Thứ Ba, 20-08-2019, 07:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107200342
Đang online: 222

Xử lý diện tích đất lâm nghiệp người dân đang sử dụng nằm trong quy hoạch đất rừng phòng hộ

Đăng ngày: 23/11/2018; 163 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng, Bình Sơn rà soát, chuẩn xác số liệu diện tích đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân chồng lấn với diện tích quy hoạch rừng phòng hộ và diện tích người dân đang sử dụng hợp pháp nằm trong phạm vi ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ theo Quyết định 2480/QĐ-UBND​ ngày 31/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trên cơ sở rà soát, chuẩn xác số liệu, hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát diện tích đất lâm nghiệp người dân đang sử dụng hợp pháp nằm trong phạm vi quy hoạch đất rừng phòng hộ, đề xuất biện pháp xử lý, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/11/2018.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích