English Thứ Năm, 18-07-2019, 07:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102961538
Đang online: 196

Xử lý cơ sở sản xuất nhựa tái chế gây ô nhiễm môi trường

Đăng ngày: 10/07/2019; 165 lần đọc

Liên quan đến đơn phản ảnh của công dân về cơ sở sản xuất nhựa tái của ông Võ Đình Toàn, tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh hoạt động gây ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện nghiên cứu nội dung đơn phản ảnh, tập trung xử lý dứt điểm vụ việc và có công văn phúc đáp cụ thể cho công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trong trường hợp cơ sở sản xuất nhựa chưa lập đầy đủ thủ tục và đầu tư hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định thì đình chỉ hoạt động; yêu cầu báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/8/2019.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích