English Thứ Năm, 17-10-2019, 20:13 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Xử lý cơ sở sản xuất nhựa tái chế gây ô nhiễm môi trường

Đăng ngày: 10/07/2019; 345 lần đọc

Liên quan đến đơn phản ảnh của công dân về cơ sở sản xuất nhựa tái của ông Võ Đình Toàn, tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh hoạt động gây ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện nghiên cứu nội dung đơn phản ảnh, tập trung xử lý dứt điểm vụ việc và có công văn phúc đáp cụ thể cho công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trong trường hợp cơ sở sản xuất nhựa chưa lập đầy đủ thủ tục và đầu tư hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định thì đình chỉ hoạt động; yêu cầu báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/8/2019.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích