English Thứ Ba, 18-06-2019, 20:41 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99197479
Đang online: 152

Xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ

Đăng ngày: 10/10/2018; 355 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các dự án được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư nhưng chậm triển khai thực hiện.

Theo đó, thống nhất chấm dứt hiệu lực các văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư của UBND tỉnh đối với 08 dự án đã được UBND tỉnh gia hạn thêm 03 tháng nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đó là các dự án: Phục dựng bộ xương cá Ông gắn với bảo tàng động vật, thực vật Biển Đông; Khu ươm, gieo, sản xuất tôm giống, nuôi tôm thương phẩm tiêu chuẩn công nghệ cao; Dự án du lịch tại huyện Lý Sơn; Trung tâm chế biến gia súc-gia cầm tập trung Vina Food; Nhà máy phát điện bằng năng lượng mặt trời (Công ty CP năng lượng Gaia); Nhà máy điện gió và điện năng lượng mặt trời (Công ty TNHH Terra Wood); Nâng cấp, mở rộng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hùng và dự án Thủy điện Sơn Giang huyện Sơn Hà.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các nhà đầu tư biết việc văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư của UBND tỉnh đã hết hiệu lực; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án nhưng quá 06 tháng chưa hoàn chỉnh hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất gia hạn thêm 03 tháng để các nhà đầu tư hoàn thành việc lập hồ sơ đề xuất dự án đối với 04 dự án.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) cho các nhà đầu tư trong quá trình lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án và thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2929/UBND-CNXD ngày 25/5/2018; trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định. Đồng thời, đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án; nếu quá thời gian được gia hạn này (03 tháng) mà các nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành việc lập hồ sơ đề xuất dự án để trình cấp thẩm quyền xem xét theo quy định thì thông báo cho Nhà đầu tư biết chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đối với dự án hết hiệu lực; báo cáo kết quả UBND tỉnh.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích