English Thứ Ba, 11-12-2018, 09:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 83710379
Đang online: 209

Xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ

Đăng ngày: 10/10/2018; 277 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các dự án được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư nhưng chậm triển khai thực hiện.

Theo đó, thống nhất chấm dứt hiệu lực các văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư của UBND tỉnh đối với 08 dự án đã được UBND tỉnh gia hạn thêm 03 tháng nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đó là các dự án: Phục dựng bộ xương cá Ông gắn với bảo tàng động vật, thực vật Biển Đông; Khu ươm, gieo, sản xuất tôm giống, nuôi tôm thương phẩm tiêu chuẩn công nghệ cao; Dự án du lịch tại huyện Lý Sơn; Trung tâm chế biến gia súc-gia cầm tập trung Vina Food; Nhà máy phát điện bằng năng lượng mặt trời (Công ty CP năng lượng Gaia); Nhà máy điện gió và điện năng lượng mặt trời (Công ty TNHH Terra Wood); Nâng cấp, mở rộng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hùng và dự án Thủy điện Sơn Giang huyện Sơn Hà.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các nhà đầu tư biết việc văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư của UBND tỉnh đã hết hiệu lực; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án nhưng quá 06 tháng chưa hoàn chỉnh hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất gia hạn thêm 03 tháng để các nhà đầu tư hoàn thành việc lập hồ sơ đề xuất dự án đối với 04 dự án.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) cho các nhà đầu tư trong quá trình lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án và thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2929/UBND-CNXD ngày 25/5/2018; trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định. Đồng thời, đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án; nếu quá thời gian được gia hạn này (03 tháng) mà các nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành việc lập hồ sơ đề xuất dự án để trình cấp thẩm quyền xem xét theo quy định thì thông báo cho Nhà đầu tư biết chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đối với dự án hết hiệu lực; báo cáo kết quả UBND tỉnh.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 theo nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5067/LĐTBXH-BTXH ngày 30/11/2018 về việc trợ giúp xã hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 của UBND huyện Lý Sơn tại Báo cáo số 498/BC-UBND ngày 30/11/2018, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 15/12/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, có ý kiến góp ý, tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương nghiên cứu nội dung Đề án hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, có văn bản góp ý gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/12/2018, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích