English Chủ Nhật, 24-02-2019, 02:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87570034
Đang online: 139

Xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ

Đăng ngày: 10/10/2018; 322 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các dự án được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư nhưng chậm triển khai thực hiện.

Theo đó, thống nhất chấm dứt hiệu lực các văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư của UBND tỉnh đối với 08 dự án đã được UBND tỉnh gia hạn thêm 03 tháng nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đó là các dự án: Phục dựng bộ xương cá Ông gắn với bảo tàng động vật, thực vật Biển Đông; Khu ươm, gieo, sản xuất tôm giống, nuôi tôm thương phẩm tiêu chuẩn công nghệ cao; Dự án du lịch tại huyện Lý Sơn; Trung tâm chế biến gia súc-gia cầm tập trung Vina Food; Nhà máy phát điện bằng năng lượng mặt trời (Công ty CP năng lượng Gaia); Nhà máy điện gió và điện năng lượng mặt trời (Công ty TNHH Terra Wood); Nâng cấp, mở rộng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hùng và dự án Thủy điện Sơn Giang huyện Sơn Hà.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các nhà đầu tư biết việc văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư của UBND tỉnh đã hết hiệu lực; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án nhưng quá 06 tháng chưa hoàn chỉnh hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất gia hạn thêm 03 tháng để các nhà đầu tư hoàn thành việc lập hồ sơ đề xuất dự án đối với 04 dự án.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) cho các nhà đầu tư trong quá trình lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án và thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2929/UBND-CNXD ngày 25/5/2018; trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định. Đồng thời, đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án; nếu quá thời gian được gia hạn này (03 tháng) mà các nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành việc lập hồ sơ đề xuất dự án để trình cấp thẩm quyền xem xét theo quy định thì thông báo cho Nhà đầu tư biết chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đối với dự án hết hiệu lực; báo cáo kết quả UBND tỉnh.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích