English Thứ Năm, 25-04-2019, 01:10 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92743267
Đang online: 154
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Xét chọn Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

Đăng ngày: 10/04/2019; 210 lần đọc

Để có cơ sở tổ chức xét chọn Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2018, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi đăng tải danh sách 13 cá nhân đề nghị xét chọn Công dân tiêu biểu tiến cử đợt 1 để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày đăng tải); ý kiến tham gia góp ý của tổ chức, công dân gửi về Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xem xét, quyết định.

Nguyên tắc xét chọn

Theo quy chế xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017 – 2020 của UBND tỉnh, việc xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thông qua hình thức bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh và các quy định có liên quan. Không xét chọn đối với các trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn xét chọn

Tiêu chuẩn xét chọn cá nhân được xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” phải đạt các tiêu chuẩn như: Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất, là gương điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Quảng Ngãi.

Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú, được nhân dân, đồng nghiệp, công đồng xã hội yêu quý, tín nhiệm.

Có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung trực, tiêu biểu cho tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thời gian công tác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nếu là đảng viên hàng năm phải đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Đối với cá nhân là doanh nhân trong quá trình điều hành doanh nghiệp phải có đóng góp quan trọng trong giải quyết việc làm, thực hiện chính sách bảo hiểm cho người lao động, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước và đảm bảo môi trường, an ninh xã hội cho người lao động.

*13 cá nhân đề nghị xét chọn Công dân tiêu biểu năm 2018 cử gồm: Trần Thanh Ron; Nguyễn Ngọc Giao; Thích Nữ Uyên Liên; Nguyễn Hùng Vinh; Nguyễn Tấn Trãi; Ngô Thị Thùy Trang; Trương Nguyễn Anh Huy; Ngô Hữu Chánh; Nguyễn Thị Reo; Huỳnh Kim Lập; Nguyễn Thuần; Đinh Văn Giành và Phạm Thị Trắc.

​ 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Lý Sơn tại Công văn số 844/UBND ngày 19/4/2019 về việc tháo gỡ khó khăn về cung cấp nguồn xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng cho Nhân dân huyện đảo Lý Sơn; tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu nội dung báo cáo của Sở Xây dựng tại Công văn số 954/SXD-DABT ngày 09/4/2019 về việc thực hiện dự án Công viên Thiên Bút theo hình thức xây dựng và chuyển giao để hướng dẫn thực hiện theo quy định; trường hợp khó khăn vướng mắc thì nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo hoặc tham vấn các Bộ ngành Trương ương.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, cung cấp các thông tin liên quan về quy hoạch, các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ, thu hút đầu tư đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo; trên cơ sở đó, báo cáo và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty Hanwha Enegry Corpration – Hàn Quốc tại văn bản đề ngày 07/4/2019 về việc đăng ký đầu tư dự án điện mặt trời tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tại Văn bản số 1831/KN-UBTP14 ngày 29/3/2019 về các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, gửi góp ý về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đúng thời gian quy định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích