English Thứ Sáu, 19-07-2019, 02:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103065387
Đang online: 121
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Xét chọn Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

Đăng ngày: 10/04/2019; 635 lần đọc

Để có cơ sở tổ chức xét chọn Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2018, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi đăng tải danh sách 13 cá nhân đề nghị xét chọn Công dân tiêu biểu tiến cử đợt 1 để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày đăng tải); ý kiến tham gia góp ý của tổ chức, công dân gửi về Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xem xét, quyết định.

Nguyên tắc xét chọn

Theo quy chế xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017 – 2020 của UBND tỉnh, việc xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thông qua hình thức bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh và các quy định có liên quan. Không xét chọn đối với các trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn xét chọn

Tiêu chuẩn xét chọn cá nhân được xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” phải đạt các tiêu chuẩn như: Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất, là gương điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Quảng Ngãi.

Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú, được nhân dân, đồng nghiệp, công đồng xã hội yêu quý, tín nhiệm.

Có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung trực, tiêu biểu cho tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thời gian công tác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nếu là đảng viên hàng năm phải đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Đối với cá nhân là doanh nhân trong quá trình điều hành doanh nghiệp phải có đóng góp quan trọng trong giải quyết việc làm, thực hiện chính sách bảo hiểm cho người lao động, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước và đảm bảo môi trường, an ninh xã hội cho người lao động.

*13 cá nhân đề nghị xét chọn Công dân tiêu biểu năm 2018 cử gồm: Trần Thanh Ron; Nguyễn Ngọc Giao; Thích Nữ Uyên Liên; Nguyễn Hùng Vinh; Nguyễn Tấn Trãi; Ngô Thị Thùy Trang; Trương Nguyễn Anh Huy; Ngô Hữu Chánh; Nguyễn Thị Reo; Huỳnh Kim Lập; Nguyễn Thuần; Đinh Văn Giành và Phạm Thị Trắc.

​ 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích