English Thứ Tư, 20-09-2017, 03:55 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 63554542
Đang online: 58

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Xem xét, điều chỉnh Chương V Quyết định 48 của UBND tỉnh

Đăng ngày: 12/09/2017; 239 lần đọc
Ảnh minh họa
Ngày 11/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn hỏa tốc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Chương V Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh (theo quy trình rút gọn) để vừa đảm bảo được quyền lợi của người có đất bị thu hồi, vừa đáp ứng được yêu cầu thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hoàn thành trước ngày 20/9/2017.
Trước đó, ngày 18/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thay thế Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017. Quyết định gồm 6 Chương, 38 Điều, quy định cụ thể bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất; bồi thường về tài sản, sản xuất, kinh doanh; chính sách hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 

P.V​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Tổ công tác 1413 của tỉnh nghiên cứu nội dung kiến nghị của Sở TN&MT tại Báo cáo số 4117/STNMT-TTr ngày 29/8/2017 và tham chiếu quy định của pháp luật liên quan để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tư vấn cho UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức phương án giao đất lâm nghiệp cụ thể, giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương; thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở ngành chức năng liên quan nghiên cứu đề xuất của BQL lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 779/TTr-BQLDDCN ngày 25/8/32017 về việc xin chủ trương, điều chỉnh, bổ sung phát sinh một số công việc trong quá trình thực hiện dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh