English Thứ Tư, 22-11-2017, 23:53 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 65972836
Đang online: 63

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Xem xét, điều chỉnh Chương V Quyết định 48 của UBND tỉnh

Đăng ngày: 12/09/2017; 378 lần đọc
Ảnh minh họa
Ngày 11/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn hỏa tốc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Chương V Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh (theo quy trình rút gọn) để vừa đảm bảo được quyền lợi của người có đất bị thu hồi, vừa đáp ứng được yêu cầu thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hoàn thành trước ngày 20/9/2017.
Trước đó, ngày 18/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thay thế Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017. Quyết định gồm 6 Chương, 38 Điều, quy định cụ thể bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất; bồi thường về tài sản, sản xuất, kinh doanh; chính sách hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 

P.V​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp quản lý, bình ổn thị​ trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các​ Sở ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đánh giá kết quả và đăng ký nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office; tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian yêu cầu và biểu mẫu kèm theo Công văn số 4081/BTTTT-THH ngày 09/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương liên quan tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3- 5 tuổi trên địa bàn tỉnh như chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 15206/BTC-NSNN ngày 09/11/2017.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh