English Thứ Sáu, 22-06-2018, 08:22 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74113628
Đang online: 155

Xem xét, điều chỉnh Chương V Quyết định 48 của UBND tỉnh

Đăng ngày: 12/09/2017; 879 lần đọc
Ảnh minh họa
Ngày 11/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn hỏa tốc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Chương V Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh (theo quy trình rút gọn) để vừa đảm bảo được quyền lợi của người có đất bị thu hồi, vừa đáp ứng được yêu cầu thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hoàn thành trước ngày 20/9/2017.
Trước đó, ngày 18/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thay thế Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017. Quyết định gồm 6 Chương, 38 Điều, quy định cụ thể bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất; bồi thường về tài sản, sản xuất, kinh doanh; chính sách hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 

P.V​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện nội dung Công văn số 2288/LĐTBXH-TCGDNN ngày 11/6/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá​ cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện nội dung Công văn số 6642/BTC-HCSN ngày 06/6/208 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cu trú, chức thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích