English Thứ Ba, 20-02-2018, 07:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68900440
Đang online: 79

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Xem xét, điều chỉnh Chương V Quyết định 48 của UBND tỉnh

Đăng ngày: 12/09/2017; 604 lần đọc
Ảnh minh họa
Ngày 11/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn hỏa tốc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Chương V Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh (theo quy trình rút gọn) để vừa đảm bảo được quyền lợi của người có đất bị thu hồi, vừa đáp ứng được yêu cầu thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hoàn thành trước ngày 20/9/2017.
Trước đó, ngày 18/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thay thế Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017. Quyết định gồm 6 Chương, 38 Điều, quy định cụ thể bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất; bồi thường về tài sản, sản xuất, kinh doanh; chính sách hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 

P.V​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh