English Thứ Ba, 25-02-2020, 10:49 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119581054
Đang online: 333

Xây dựng phương án giá và rà soát đối tượng hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi

Đăng ngày: 13/02/2020; 215 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản  tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và địa phương  về việc xây dựng phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và rà soát đối tượng hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 857/BTC-QLG ngày 21/01/2020 của Bộ Tài chính về việc xây dựng phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và rà soát đối tượng hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện và thẩm định phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác theo đúng quy định.

 

Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để làm cơ sở ban hành giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác; hoàn thành trước ngày 11/3/2020.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các nội dung yêu cầu tại Kết luận số 1291-KL/TU ngày 19/02/2020 về một số nội dung liên quan đến Đề án Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện Báo cáo xác định thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích