English Thứ Năm, 05-12-2019, 22:15 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113775741
Đang online: 209
Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Xây dựng nông thôn mới phải hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn

Đăng ngày: 16/10/2019; 667 lần đọc

Phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (Chương trình), đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, với sự đồng lòng, quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, của các lực lượng xã hội cùng với sự hưởng ứng chung tay của người dân, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt được những kết quả khả quan, có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo.

Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 59/164 xã (36%) và một huyện đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân 14,15 tiêu chí/xã, tăng hơn 10 tiêu chí so với năm 2011, không còn xã dưới 5 tiêu chí.

 

Dự kiến cuối năm 2019 có 80/164 xã đạt chuẩn nông thôn mới (48,8%), hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2016-2020 theo chỉ tiêu kế hoạch được giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 

nb13-16102019.jpg
Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 30 tập thể và 25 cá nhân có thành tích

 

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2011-2019 gần 15.700 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.183 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 1.550 tỷ đồng, còn lại là vốn lồng ghép, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp và đóng góp của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, tiến độ thực hiện Chương trình của tỉnh còn thấp so với bình quân chung của cả nước, số tiêu chí bình quân/xã của tỉnh hiện là 14,15 tiêu chí/xã, trong khi bình quân chung của cả nước là 15,26 tiêu chí/xã; tỉnh chưa có xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; chưa có nhiều địa phương đơn vị tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch, phát triển ngành nghề nông thôn để nâng cao thu nhập cho người dân,…

nb14-16102019.jpg

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của các tầng lớp nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Chương trình nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn.

 

nb15-16102019.jpg
Sản phẩm nông nghiệp của các địa phương trưng bày tại hội nghị

 

Các sở ngành và địa phương tập trung thực hiện, đảm bảo đến cuối năm 2019 hoàn thành trước 1 năm mục tiêu giai đoạn 2016-2020 theo kế hoạch được giao của Thủ tướng Chính phủ và đến cuối năm 2020 hoàn thành mục tiêu do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao về xây dựng nông thôn mới,…

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 235-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thống kê nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8778/BKHĐT-TCTK ngày 22/11/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu, đăng ký tham gia Hội chợ Triển lãm Nhịp cầu Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2019 với chủ đề: “Sản phẩm OCOP - Phát huy giá trị bản địa”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích