English Thứ Ba, 16-07-2019, 03:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102685783
Đang online: 203
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Ớt Xiêm Sơn Hà”

Đăng ngày: 30/11/2018; 442 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc UBND huyện Sơn Hà sử dụng tên địa danh “Sơn Hà” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Ớt Xiêm Sơn Hà”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Sơn Hà chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng có liên quan khẩn tr​ương triển khai thực hiện các bước tiếp theo để xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Ớt Xiêm Sơn Hà”. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn UBND huyện Sơn Hà lập đầy đủ thủ tục để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận nêu trên theo đúng quy định.

 

                                                                V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, thực hiện Công văn số 1599/BXD-QLN ngày 09/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 1583/BXD-KHTC ngày 08/7/2019 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1509/BXD-QLN ngày 28/6/2019 về việc thực hiện Nghị định số 101/2015/NQ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1586/BXD-QLN ngày 08/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ.

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích