English Thứ Ba, 21-02-2017, 19:19 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 55298192
Đang online: 76

Công bố thông tin

Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu

Đăng ngày: 16/02/2017; 158 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 199/TTg-QHQT ngày 08/02/2017 về việc triển khai kết quả Hội nghị COP22, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, xây dựng, tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
Định kỳ hàng năm (trước ngày 31/10), rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh cho Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh.

 

Các Sở, ban, ngành tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan chủ động lồng ghép các nội dung, hoạt động nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu vào các kế hoạch đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý.

 

                                                                  Thanh Hằng

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện thu thập thông tin, số liệu phục vụ kiểm toán 03 dự án tại Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước khu vực III tại Công văn số 48/KVIII-TH ngày 14/02/2017.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát báo cáo danh mục dự án bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công điện số 226/CĐ-TTg ngày 15/02/2017, trình UBND tỉnh trước ngày 28/02/2017.

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích