English Thứ Ba, 28-03-2017, 07:37 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 56709426
Đang online: 136

Công bố thông tin

Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu

Đăng ngày: 16/02/2017; 219 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 199/TTg-QHQT ngày 08/02/2017 về việc triển khai kết quả Hội nghị COP22, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, xây dựng, tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
Định kỳ hàng năm (trước ngày 31/10), rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh cho Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh.

 

Các Sở, ban, ngành tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan chủ động lồng ghép các nội dung, hoạt động nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu vào các kế hoạch đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý.

 

                                                                  Thanh Hằng

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, lập báo cáo đánh giá thực hiện Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm, trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; trực tiếp gửi báo cáo về Bộ đúng thời gian quy định.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ đầu tư dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á và dự án Đường vào cảng cá Sa Huỳnh có trách nhiệm khẩn trương thực hiện thu hồi các khoản kinh phí thanh toán sai quy định được phát hiện trong quá trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với 02 dự án nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/4/2017.

 

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích