English Thứ Sáu, 28-07-2017, 18:37 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 61456353
Đang online: 76

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu

Đăng ngày: 16/02/2017; 286 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 199/TTg-QHQT ngày 08/02/2017 về việc triển khai kết quả Hội nghị COP22, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, xây dựng, tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
Định kỳ hàng năm (trước ngày 31/10), rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh cho Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh.

 

Các Sở, ban, ngành tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan chủ động lồng ghép các nội dung, hoạt động nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu vào các kế hoạch đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý.

 

                                                                  Thanh Hằng

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT là cơ quan đầu mối trong quá trình tham mưu, giúp UBND tỉnh phối hợp với Bộ NN&PTNT triển khai thực hiện dự án do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ theo yêu cầu của Bộ tại Công văn số 6015/BNN-TCTL ngày 24/7/2017.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 17/7/2017 về kết quả chỉ đạo giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa chùa Điền Long với cộng đồng dân cư ở xóm An Điền, thôn Điền Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, trực tiếp có văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện theo quy định.
 

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Lý Sơn xác minh phản ánh của Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa và Công ty Cổ phần thép Việt Trung tại Văn bản số 65/2017/CV-LDNĐT ngày 26/7/2017 liên quan đến dự án Nâng cấp đường cơ động (đoạn từ cầu vượt vũng neo đậu tàu thuyền thôn Tây xã An Vĩnh đến khách sạn Mường Thanh), báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 01/8/2017

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh và kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII, khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

 

Văn bản điện tử trao đổi

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh