English Thứ Hai, 14-10-2019, 12:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110617967
Đang online: 220
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Xây dựng kế hoạch tín dụng chính sách 5 năm giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày: 02/10/2019; 166 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao UBND và Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch tín dụng 5 năm giai đoạn 2021-2025 đến từng thôn, tổ dân phố; trên cơ sở đó, rà soát, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh (qua Chi nhánh NHCSXH) trước ngày 07/10/2019.

Trên cơ sở kế hoạch tín dụng của các huyện, thành phố, Chi nhánh NHCSXH chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan và các Hội đoàn thể nhận ủy thác tổng hợp, hoàn chỉnh kế hoạch tín dụng 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; khẩn trương trình UBND tỉnh và Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh xem xét, phê duyệt để báo cáo NHCSXH Việt Nam trước ngày 15/10/2019.

 

                                                                             V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích