English Thứ Tư, 21-08-2019, 01:12 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107289213
Đang online: 115
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Xây dựng kế hoạch phát triển các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020

Đăng ngày: 06/07/2019; 489 lần đọc

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản số 2652/LĐTBXH-KHTC​ ngày 03/7/2019 yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tập trung xây dựng kế hoạch phát triển các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020 theo các mục tiêu, yêu cầu và nội dung cụ thể như sau:

Đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố; so sánh kết quả thực hiện với cùng kỳ năm 2018 và kế hoạch cả năm 2019 đã đề ra. Yêu cầu việc đánh giá phải sát thực, đúng thực chất kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi địa phương; làm nổi bật những kết quả đã đạt được, những mô hình, cách làm hay, hiệu quả ở địa phương; đồng thời, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong việc thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm. Đề xuất nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành và vượt mức kế hoạch đã đề ra từ đầu năm của địa phương. Định hướng nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch năm 2020 về phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và định hướng nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của địa phương.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn đúng nội dung, yêu cầu tại công văn này (tổng hợp đầy đủ số liệu kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019 theo biểu mẫu đính kèm. Yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, xây dựng, hoàn thành và gửi kế hoạch của địa phương về Bộ trước ngày 10/7/2019.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích