English Thứ Tư, 21-08-2019, 16:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107357958
Đang online: 256

Xây dựng đề án triển khai phong trào “Nói không với đồ nhựa dùng một lần”

Đăng ngày: 13/08/2019; 390 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng đề án cụ thể việc triển khai thực hiện phong trào “Nói không với đồ nhựa dùng một lần” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, để phong trào được hưởng ứng thực hiện mạnh mẽ, đi vào thực tiễn cuộc sống, có chiều sâu, đạt hiệu quả lâu dài.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có nội dung không sử dụng đồ nhựa dùng một lần đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng và đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, phong trào chưa đượa thực hiện rộng rãi, có chiều sâu, vì vậy cần xây dựng đề án để triển khai có kết quả phong trào này.

 

                        P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích