English Thứ Năm, 30-03-2017, 19:58 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 56841305
Đang online: 94

Công bố thông tin

Xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh

Đăng ngày: 20/03/2017; 151 lần đọc
Để hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh đến năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xây dựng thành một Đề án, trong đó có các nội dung sắp xếp tổ chức; đổi mới cơ chế tài chính của các cơ sở đào tạo nghề; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo nhu cầu của người sử dụng lao động (đơn đặt hàng của nhà nước, doanh nghiệp, người lao động,…).
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xây dựng các nội dung gồm: Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020; Cơ chế, chính sách khuyến khích các trường cao đẳng, trung cấp nghề đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ngành, nghề theo nhu cầu của người sử dụng lao động; Đổi mới cơ chế quản lý ngân sách trong đào tạo nghề theo hướng Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động.

 

Chủ tịch yêu cầu Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hoàn thành Đề án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2017 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

 

Lam Uyên​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) UBND tỉnh trước ngày 10/4/2017.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia Phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích