English Thứ Tư, 13-11-2019, 09:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112316127
Đang online: 248

Xây dựng Đảng về đạo đức- yêu cầu sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đăng ngày: 26/05/2017; 998 lần đọc
PGS.TS Lê Quốc Lý- Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tham luận tại hội thảo

Đó là chủ đề báo cáo tham luận của PGS.TS Lê Quốc Lý- Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại hội thảo khoa học “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay” diễn ra vào sáng 26-5.

Theo đánh giá của PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia, hiện nay thực trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang gây nên bức xúc của toàn xã hội, đã làm cho lòng tin của nhân dân đối với Đảng bị giảm sút, đang uy hiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Sau Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) Đảng ta đã tiến hành chỉnh đốn Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện suy thoái, biến chất nêu trên. Tuy nhiên, kết quả công tác chỉnh đốn đó chưa đạt được như mong muốn. Tình trạng suy thoái, biến chất và xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn là mối đe dọa hàng đầu đối với Đảng. Nên đến Đại hội XII của Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề cập một cách chính thức xây dựng Đảng về đạo đức vào trong văn kiện của Đảng.

 

Để triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hội nghị TW 4 (khóa XII) một lần nữa đã chỉ ra nguy cơ tự diễn biến, tự suy thoái, tự chuyển hóa về đạo đức, lối sống và tư tưởng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đảng Cộng sản Việt nam đã đặc biệt coi trọng vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức ngay từ ngày thành lập Đảng đến nay. Nhưng đến Đại hội XII của Đảng vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức được nhấn mạnh cụ thể và quyết liệt hơn.

 

PGS.TS Lê Quốc Lý cũng cho rằng bên cạnh những thành công, trong quá trình đổi mới, với sự cuốn hút của có chế thị trường, với những lôi kéo, cám dỗ của vật chất, quyền lực và lối sống hưởng thụ, tha hóa, nhiều đảng viên, cán bộ đã không giữ được mình nên đã dẫn đến tha hóa về đạo đức, lối sống, tự đánh mất mình, xa rời lý tưởng, sa sút ý chí chiến đấu và không còn vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc mà vì lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân,..

 

Cũng theo PGS.TS Lê Quốc Lý trong thời điểm hiện nay, xây dựng Đảng về đạo đức cần phải đặc biệt đề cao và phải được xem là điểm mấu chốt trong xây dựng Đảng. Để xây dựng Đảng về đạo đức là việc đầu tiên mỗi đảng viên, mỗi tổ chức Đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới về đạo đức đó là, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp phải đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phải kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng về đạo đức với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phát huy vai trò chủ động, tự giác của cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Để có đạo đức cách mạng, mỗi đảng viên phải tự giác rèn luyện, học tập, tu dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống của mình với phương châm suốt đời phụng sự, cống hiến không mệt mỏi cho Đảng, cho dân, lấy ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân làm lý tưởng hành động. Sự tự giác rèn luyện của mỗi đảng viên có vai trò quyết định hình thành nên đạo đức cách mạng. Đi liền với đó cần tiến hành kiểm tra, giám sát của Đảng, nêu cao kỷ luật Đảng, nghiêm minh trong Đảng. Đặc biệt nêu cao tính nêu gương trong Đảng.

 

Bên cạnh đó, theo PGS.TS Lê Quốc Lý, xây dựng Đảng về đạo được cần phải được tiến hành đồng thời và gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và tác phong Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân. Làm cho việc xây dựng Đảng về đạo đức trở thành một nhu cầu văn hóa, thành động lực tu dưỡng, rèn luyện và hành động thực tiễn của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hành đạo đức cách mạng trên cơ sở đội ngũ cán bộ chủ chốt nêu gương đi đầu, nói đi đôi với làm. Bên cạnh xây dựng Đảng về đạo đức, Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải đặc biệt coi trọng đấu tranh thường xuyên, kiên quyết với các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

PGS.TS Lê Quốc Lý cho rằng, để làm được điều này cần huy động toàn Đảng, toàn dân tham gia vào công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay một cách hiệu quả và thiết thực.

 

       Lam Uyên- Thúy Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan thực hiện đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3881/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 31/10/2019 về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình; trực tiếp báo cáo Bộ theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Phổ chủ trì, nghiên cứu kiến nghị của Nhà đầu tư tại Văn bản số 06/2019/CV-KB ngày 04/11/2019 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Du lịch Quốc Tế King Bay về báo cáo vướng mắc khi triển khai Dự án và kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp đối với nội dung lập thủ tục bổ sung kế hoạch sử dụng đất của địa phương, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan; đồng thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích