English Thứ Hai, 28-05-2018, 12:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72828568
Đang online: 120

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp

Đăng ngày: 12/10/2017; 1206 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương pập Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (thay thế Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh), đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu, định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình Bộ Công Thương theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan (thay cho Sở Tài chính chủ trì) xây dựng, tham mưu UBND tỉnh​ Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp đầu năm 2018 xem xét, cho ý kiến theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (trong đó, cần quy định cụ thể tỷ lệ % đầu tư trở lại cho hạ tầng các Cụm công nghiệp, ưu tiên các Cụm công nghiệp hoạt động thực sự hiệu quả, có khả năng thu hút đầu tư cao theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 18-KL/TU ngày 19/4/2017 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3, khóa XIX về đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời, cần tranh thủ hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được phê duyệt trong từng giai đoạn) 

T.​H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 1​0/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty TNHH thành phố giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi tại Công văn số 19/CV/IEC-QN ngày 17/5/2018, có văn bản phúc đáp theo thẩm quyền hoặc có ý kiến tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng Đề án sữa chữa, nâng cấp mộ và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2024 như đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1089/SLĐTBXH-KHTC ngày 11/5/2018.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh