English Thứ Sáu, 20-10-2017, 05:19 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 64701061
Đang online: 56

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp

Đăng ngày: 12/10/2017; 421 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương pập Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (thay thế Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh), đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu, định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình Bộ Công Thương theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan (thay cho Sở Tài chính chủ trì) xây dựng, tham mưu UBND tỉnh​ Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp đầu năm 2018 xem xét, cho ý kiến theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (trong đó, cần quy định cụ thể tỷ lệ % đầu tư trở lại cho hạ tầng các Cụm công nghiệp, ưu tiên các Cụm công nghiệp hoạt động thực sự hiệu quả, có khả năng thu hút đầu tư cao theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 18-KL/TU ngày 19/4/2017 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3, khóa XIX về đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời, cần tranh thủ hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được phê duyệt trong từng giai đoạn) 

T.​H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định sử dụng 1,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh ​năm 2017 để hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Nghĩa Hành thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định sử dụng 3,88 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 để bố trí cho Sở Nội vụ thực hiện khen thưởng đối với 207 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnhgiao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương bin​h và xã hội rà soát, hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở theo điều kiện quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo trực tiếp Bộ Xây dựng và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho phép Công ty TNHH MTV Xây dựng Thiên Minh PhátCông ty CP ĐTXD dịch vụ Đông Phương được kéo dài thời gian khai thác cát làm VLXD thông thường tại mỏ cát số 1, thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi và mỏ cátthôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa đến hết ngày 31/10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh