English Thứ Năm, 23-05-2019, 00:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95770114
Đang online: 165

Xây dựng báo cáo kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đăng ngày: 10/05/2019; 766 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo xây dựng các báo cáo phục vụ hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND tỉnh, 

Theo đó, về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019: Các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ tại Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 19/12/2018; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 08/01/2019; Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 và các nhiệm vụ khác đã được UBND tỉnh chỉ đạo, giao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019; rà soát, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh liên quan đến ngành, địa phương phụ trách trong 6 tháng đầu năm; xây dựng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện 6 tháng cuối năm 2019. Thời hạn báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 22/5/2019.

Cục Thuế tỉnh tổng hợp, trước ngày 27/5/2019 báo cáo UBND tỉnh tình hình thu chi ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019.

Cục Thống kê tỉnh tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/6/2019.

Về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019: Căn cứ vào kế hoạch vốn năm 2019 đã được UBND tỉnh giao; chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 736/UBND-TH ngày 20/2/2019 về tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và các văn bản chỉ đạo có liên quan, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) chậm nhất ngày 27/5/2019 về tình hình thực hiện và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 còn lại được kéo dài sang 2019) đến ngày 20/5/2019, ước giải ngân đến 30/6/2019.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 27/5/2019 về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 còn lại được kéo dài sang 2019) đến ngày 20/5/2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/6/2019.

                                                                        T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích