English Thứ Tư, 21-08-2019, 05:53 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107299741
Đang online: 165

Xây dựng báo cáo kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đăng ngày: 10/05/2019; 890 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo xây dựng các báo cáo phục vụ hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND tỉnh, 

Theo đó, về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019: Các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ tại Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 19/12/2018; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 08/01/2019; Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 và các nhiệm vụ khác đã được UBND tỉnh chỉ đạo, giao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019; rà soát, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh liên quan đến ngành, địa phương phụ trách trong 6 tháng đầu năm; xây dựng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện 6 tháng cuối năm 2019. Thời hạn báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 22/5/2019.

Cục Thuế tỉnh tổng hợp, trước ngày 27/5/2019 báo cáo UBND tỉnh tình hình thu chi ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019.

Cục Thống kê tỉnh tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/6/2019.

Về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019: Căn cứ vào kế hoạch vốn năm 2019 đã được UBND tỉnh giao; chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 736/UBND-TH ngày 20/2/2019 về tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và các văn bản chỉ đạo có liên quan, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) chậm nhất ngày 27/5/2019 về tình hình thực hiện và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 còn lại được kéo dài sang 2019) đến ngày 20/5/2019, ước giải ngân đến 30/6/2019.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 27/5/2019 về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 còn lại được kéo dài sang 2019) đến ngày 20/5/2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/6/2019.

                                                                        T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích