English Chủ Nhật, 15-09-2019, 14:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Xây dựng Báo cáo điển hình về mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội

Đăng ngày: 24/07/2019; 997 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp, tổ chức (hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) trên địa bàn tỉnh rà soát, lựa chọn, đề xuất các mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay của ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức mình; trên cơ sở đó, xây dựng Đề cương Báo cáo điển hình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lựa chọn, đề xuất các mô hình mới, chính sách thí đ​iểm, cách làm hay của ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức; xây dựng dự thảo Đề cương Báo cáo, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/7/2019.

 

 

                                                                H.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019 để xem xét, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/9/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích