English Thứ Hai, 28-05-2018, 12:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72828664
Đang online: 125

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Đăng ngày: 10/10/2017; 236 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo đúng quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2001:2008 và Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ thường xu​yên theo dõi việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của các CQHCNN, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm cho các CQHCNN thực hiện việc duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2001:2008.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 1​0/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty TNHH thành phố giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi tại Công văn số 19/CV/IEC-QN ngày 17/5/2018, có văn bản phúc đáp theo thẩm quyền hoặc có ý kiến tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng Đề án sữa chữa, nâng cấp mộ và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2024 như đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1089/SLĐTBXH-KHTC ngày 11/5/2018.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh