English Thứ Bảy, 20-04-2019, 07:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92321274
Đang online: 131

Xã Sơn Màu: Kỷ niệm 10 năm thành lập

Đăng ngày: 11/04/2019; 248 lần đọc
Lãnh đạo huyện Sơn Tây trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ và Nhân dân xã Sơn Màu.

Sáng 11-4, Cán bộ và Nhân dân xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây long trọng tổ chức lễ kỷ niệm  10 năm thành lập xã Sơn Màu (15/4/2009 – 15/4/ 2019).

Trong 10 năm qua, cán bộ và Nhân dân xã Sơn Màu luôn phát huy tinh thần đoàn kết để chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân. Cách đây hơn 10 năm người dân ở xã Sơn Màu sản xuất lạc hậu, thiếu ăn, chủ yếu phát rừng làm nương rẫy, thì đến nay người dân đã biết đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đem lại năng suất cao. Bình quân lương thực đầu người đạt gần 400 kg/người/năm, tổng đàn gia súc trên 1.500 con.

 

Nhờ biết cách làm ăn nên nhiều hộ dân đã thoát nghèo vươn lên trở thành hộ khá giả. Nhiều tuyến đường giao thông ở xã được thâm nhập nhựa và bê tông hóa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Công tác giáo dục, y tế có sự chuyển biến mạnh mẽ, các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 55%....

 

Tại buổi lễ, cán bộ và Nhân dân xã Sơn Màu vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng địa phương …

Thanh Khánh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích