English Thứ Ba, 21-05-2019, 19:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95619314
Đang online: 116
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Xác định số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp

Đăng ngày: 04/12/2018; 168 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Công văn số 12444/BTC-QLCS ngày 10/10/2018 của Bộ Tài chính về việc xác định số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Cụ thể, tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp ký hợp đồng với đơn vị có chức năng lập phương án bồi thường, trình UBND các huyện, thành phố phê duyệt để làm cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xác định số tiền tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp tỉnh) cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan xác định số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất như sau: Số tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo giá đất của mục đích nhận chuyển nhượng (mục đích cũ) tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng nêu trên cao hơn số tiền bồi thường về đất và các khoản hỗ trợ khác (hỗ trợ ổn định cuộc sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp) tương ứng với trường hợp nhà nước thu hồi đất thì số tiền được trừ bằng với số tiền bồi thường hỗ trợ.

Trường hợp số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng nêu trên thấp hơn số tiền bồi thường về đất và các khoản hỗ trợ tương ứng với trường hợp nhà nước thu hồi đất thì số tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp là số tiền nhận chuyển nhượng đã xác định.

Đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp trước ngày ban hành Công văn này được thực hiện theo những quy định nêu trên.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích