English Thứ Ba, 16-07-2019, 03:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102684789
Đang online: 195
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Xác định số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp

Đăng ngày: 04/12/2018; 197 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Công văn số 12444/BTC-QLCS ngày 10/10/2018 của Bộ Tài chính về việc xác định số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Cụ thể, tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp ký hợp đồng với đơn vị có chức năng lập phương án bồi thường, trình UBND các huyện, thành phố phê duyệt để làm cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xác định số tiền tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp tỉnh) cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan xác định số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất như sau: Số tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo giá đất của mục đích nhận chuyển nhượng (mục đích cũ) tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng nêu trên cao hơn số tiền bồi thường về đất và các khoản hỗ trợ khác (hỗ trợ ổn định cuộc sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp) tương ứng với trường hợp nhà nước thu hồi đất thì số tiền được trừ bằng với số tiền bồi thường hỗ trợ.

Trường hợp số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng nêu trên thấp hơn số tiền bồi thường về đất và các khoản hỗ trợ tương ứng với trường hợp nhà nước thu hồi đất thì số tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp là số tiền nhận chuyển nhượng đã xác định.

Đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp trước ngày ban hành Công văn này được thực hiện theo những quy định nêu trên.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, thực hiện Công văn số 1599/BXD-QLN ngày 09/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 1583/BXD-KHTC ngày 08/7/2019 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1509/BXD-QLN ngày 28/6/2019 về việc thực hiện Nghị định số 101/2015/NQ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1586/BXD-QLN ngày 08/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ.

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích