English Thứ Bảy, 15-12-2018, 22:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 84029025
Đang online: 92
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Xác định số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp

Đăng ngày: 04/12/2018; 89 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Công văn số 12444/BTC-QLCS ngày 10/10/2018 của Bộ Tài chính về việc xác định số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Cụ thể, tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp ký hợp đồng với đơn vị có chức năng lập phương án bồi thường, trình UBND các huyện, thành phố phê duyệt để làm cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xác định số tiền tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp tỉnh) cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan xác định số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất như sau: Số tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo giá đất của mục đích nhận chuyển nhượng (mục đích cũ) tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng nêu trên cao hơn số tiền bồi thường về đất và các khoản hỗ trợ khác (hỗ trợ ổn định cuộc sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp) tương ứng với trường hợp nhà nước thu hồi đất thì số tiền được trừ bằng với số tiền bồi thường hỗ trợ.

Trường hợp số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng nêu trên thấp hơn số tiền bồi thường về đất và các khoản hỗ trợ tương ứng với trường hợp nhà nước thu hồi đất thì số tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp là số tiền nhận chuyển nhượng đã xác định.

Đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp trước ngày ban hành Công văn này được thực hiện theo những quy định nêu trên.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích