English Chủ Nhật, 27-05-2018, 02:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72761680
Đang online: 49

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ

Đăng ngày: 17/07/2017; 304 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ.
Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị,  UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất điều chỉnh quy mô, ranh giới dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ. Tổng Công ty có trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án theo quy mô và ranh giới mới, trình UBND thành phố Quảng Ngãi thẩm định, phê duyệt, làm cơ sở để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ; tiếp theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có rất nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo liên quan đến nội dung này nhưng đến nay, Tổng Công ty vẫn chưa hoàn thành công việc thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư.

 

Yêu cầu  Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

 

Sau khi Quy hoạch chi tiết điều chỉnh tỉ lệ 1/500 dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ được phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện ngay việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời, báo cáo trực tiếp Bộ Xây dựng về phương án sử dụng đất và giá đất làm căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Tổng Công ty Phát triển nhà và đô thị theo đúng yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1709/BXD-KHTC ngày 12/8/2016.

 

B.T​

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh