English Thứ Tư, 21-03-2018, 17:53 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69881701
Đang online: 113

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ

Đăng ngày: 17/07/2017; 269 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ.
Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị,  UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất điều chỉnh quy mô, ranh giới dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ. Tổng Công ty có trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án theo quy mô và ranh giới mới, trình UBND thành phố Quảng Ngãi thẩm định, phê duyệt, làm cơ sở để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ; tiếp theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có rất nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo liên quan đến nội dung này nhưng đến nay, Tổng Công ty vẫn chưa hoàn thành công việc thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư.

 

Yêu cầu  Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

 

Sau khi Quy hoạch chi tiết điều chỉnh tỉ lệ 1/500 dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ được phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện ngay việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời, báo cáo trực tiếp Bộ Xây dựng về phương án sử dụng đất và giá đất làm căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Tổng Công ty Phát triển nhà và đô thị theo đúng yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1709/BXD-KHTC ngày 12/8/2016.

 

B.T​

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh