English Chủ Nhật, 18-08-2019, 04:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 106964976
Đang online: 111

Xác định, khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Đăng ngày: 27/11/2018; 207 lần đọc

Từ đầu năm 2018 đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các Dự án Khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 07 dự án đã được phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất hơn 171 tỷ đồng, nhưng cơ quan Thuế chưa thể thông báo thu được tiền sử dụng đất. 

Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chưa nộp văn bản đề nghị và hồ sơ liên quan nên chưa thể xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ theo quy định.

 

Để giải quyết vấn vướng mắc trên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo UBND các huyện, thành phố hướng dẫn nhà đầu tư khẩn trương tổ chức lập Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Phương án được duyệt và theo đúng tiến độ đã ghi trong Quyết định chủ trương đầu tư; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp với nhà đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo đúng tiến độ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các nhà đầu tư nộp kịp thời, đầy đủ cho Văn phòng Đăng ký đất đai các loại hồ sơ, giấy tờ để xác định các khoản được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Đối với hồ sơ có khoản bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ thì chuyển đồng thời cho cơ quan Thuế và cơ quan Tài chính để thực hiện những bước tiếp theo theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh.

 

Trên cơ sở hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến, giao Sở Tài chính kịp thời xác định và thông báo cho cơ quan Thuế các khoản được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp để cơ quan Thuế có cơ sở thông báo thu.

 

Giao Cục Thuế tỉnh căn cứ hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai và Sở Tài chính chuyển đến, ban hành Thông báo nghĩa vụ tài chính theo đúng thời gian quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 5 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh; thực hiện đôn đốc thu đầy đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng thường xuyên giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án khu dân cư trên địa bàn. Trường hợp không thể hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo tiến độ đầu tư dẫn đến không thu được tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 8724/BTC-QLKT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và tổng hợp báo cáo tài chính đối với năm tài chính 2018, 2019 theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Thanh tra Bộ Công an tại Thông báo số 1673/TB-X05 ngày 31/7/2019 về công tác phòng cháy và chữa cháy.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7137/BGTVT-ATGT ngày 01/8/2019 về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử vận động viên Trương Thanh tham gia thi đấu Giải Vô địch thế giới Pencak Silat tại Thái Lan, từ ngày 29/9/2019 đến 05/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích