English Thứ Hai, 16-09-2019, 17:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108975945
Đang online: 233
Tin tức Công khai tài chính Xem chi tiết tin tức

Vốn đầu tư phát triển năm 2013

Đăng ngày: 21/11/2013; 3115 lần đọc

​    

335/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 Nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2013

untitled.bmp 

 304/QĐ-UBND 

 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

untitled.bmp

 Phụ lục 1

 Phân cấp vốn cho các huyện, thành phố năm 2013

untitled.bmp

 Phụ lục 2

 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2012

untitled.bmp

 Phụ lục 3

 Dự án chuyển tiếp

untitled.bmp

 Phụ lục 4

 Dự án khởi công mới

untitled.bmp

 Phụ lục 5

 Hạ tầng khu công nghiệp

untitled.bmp

 Phụ lục 6

 Hạ tầng cụm công nghiệp các huyện

untitled.bmp

 Phụ lục 7

 Bố trí lồng ghép với hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương

untitled.bmp

 Phụ lục 8

 Kế hoạch vốn các chương trình, dự án ODA năm 2013

untitled.bmp

 Phụ lục 9

 Danh mục dự án ứng trước dự toán ngân sách

untitled.bmp

 Phụ lục 10

 Dự án từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết

untitled.bmp

 Phụ lục 11

 Dự án từ nguồn vốn Qũy đất

untitled.bmp

 

 Chương trình, dự án của Sở, ban ngành

untitled.bmp

 

 Chương trình, dự án của huyện. thành phố

untitled.bmp

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích