English Chủ Nhật, 21-07-2019, 14:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103368863
Đang online: 125
Tin tức Công khai tài chính Xem chi tiết tin tức

Vốn đầu tư phát triển năm 2013

Đăng ngày: 21/11/2013; 2956 lần đọc

​    

335/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 Nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2013

untitled.bmp 

 304/QĐ-UBND 

 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

untitled.bmp

 Phụ lục 1

 Phân cấp vốn cho các huyện, thành phố năm 2013

untitled.bmp

 Phụ lục 2

 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2012

untitled.bmp

 Phụ lục 3

 Dự án chuyển tiếp

untitled.bmp

 Phụ lục 4

 Dự án khởi công mới

untitled.bmp

 Phụ lục 5

 Hạ tầng khu công nghiệp

untitled.bmp

 Phụ lục 6

 Hạ tầng cụm công nghiệp các huyện

untitled.bmp

 Phụ lục 7

 Bố trí lồng ghép với hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương

untitled.bmp

 Phụ lục 8

 Kế hoạch vốn các chương trình, dự án ODA năm 2013

untitled.bmp

 Phụ lục 9

 Danh mục dự án ứng trước dự toán ngân sách

untitled.bmp

 Phụ lục 10

 Dự án từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết

untitled.bmp

 Phụ lục 11

 Dự án từ nguồn vốn Qũy đất

untitled.bmp

 

 Chương trình, dự án của Sở, ban ngành

untitled.bmp

 

 Chương trình, dự án của huyện. thành phố

untitled.bmp

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích