English Chủ Nhật, 24-03-2019, 23:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89720937
Đang online: 134
Tin tức Công khai tài chính Xem chi tiết tin tức

Vốn đầu tư phát triển năm 2013

Đăng ngày: 21/11/2013; 2874 lần đọc

​    

335/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 Nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2013

untitled.bmp 

 304/QĐ-UBND 

 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

untitled.bmp

 Phụ lục 1

 Phân cấp vốn cho các huyện, thành phố năm 2013

untitled.bmp

 Phụ lục 2

 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2012

untitled.bmp

 Phụ lục 3

 Dự án chuyển tiếp

untitled.bmp

 Phụ lục 4

 Dự án khởi công mới

untitled.bmp

 Phụ lục 5

 Hạ tầng khu công nghiệp

untitled.bmp

 Phụ lục 6

 Hạ tầng cụm công nghiệp các huyện

untitled.bmp

 Phụ lục 7

 Bố trí lồng ghép với hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương

untitled.bmp

 Phụ lục 8

 Kế hoạch vốn các chương trình, dự án ODA năm 2013

untitled.bmp

 Phụ lục 9

 Danh mục dự án ứng trước dự toán ngân sách

untitled.bmp

 Phụ lục 10

 Dự án từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết

untitled.bmp

 Phụ lục 11

 Dự án từ nguồn vốn Qũy đất

untitled.bmp

 

 Chương trình, dự án của Sở, ban ngành

untitled.bmp

 

 Chương trình, dự án của huyện. thành phố

untitled.bmp

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích