English Thứ Ba, 21-05-2019, 22:30 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95639014
Đang online: 113
Tin tức Công khai tài chính Xem chi tiết tin tức

Vốn đầu tư phát triển năm 2013

Đăng ngày: 21/11/2013; 2899 lần đọc

​    

335/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 Nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2013

untitled.bmp 

 304/QĐ-UBND 

 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

untitled.bmp

 Phụ lục 1

 Phân cấp vốn cho các huyện, thành phố năm 2013

untitled.bmp

 Phụ lục 2

 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2012

untitled.bmp

 Phụ lục 3

 Dự án chuyển tiếp

untitled.bmp

 Phụ lục 4

 Dự án khởi công mới

untitled.bmp

 Phụ lục 5

 Hạ tầng khu công nghiệp

untitled.bmp

 Phụ lục 6

 Hạ tầng cụm công nghiệp các huyện

untitled.bmp

 Phụ lục 7

 Bố trí lồng ghép với hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương

untitled.bmp

 Phụ lục 8

 Kế hoạch vốn các chương trình, dự án ODA năm 2013

untitled.bmp

 Phụ lục 9

 Danh mục dự án ứng trước dự toán ngân sách

untitled.bmp

 Phụ lục 10

 Dự án từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết

untitled.bmp

 Phụ lục 11

 Dự án từ nguồn vốn Qũy đất

untitled.bmp

 

 Chương trình, dự án của Sở, ban ngành

untitled.bmp

 

 Chương trình, dự án của huyện. thành phố

untitled.bmp

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích