English Thứ Hai, 16-09-2019, 17:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108974897
Đang online: 239
Tin tức Công khai tài chính Xem chi tiết tin tức

Vốn đầu tư phát triển năm 2012

Đăng ngày: 21/11/2013; 2923 lần đọc

​   

 259/QĐ-UBND 

 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012

 
 Phụ lục 1  Tổng hợp vốn đầu tư phát triển năm 2012  
 Phụ lục 2  Danh mục các dự án trả nợ khối lượng hoàn thành năm 2011  
 Phụ lục 3  Dự án chuyển tiếp  
 Phụ lục 4  Dự án khởi công mới  
 Phụ lục 5  Vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA, NGOs năm 2012  
 Phụ lục 6  Dự án từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết  
 Phụ lục 7  Phân cấp vốn cho các huyện. thành phố  
 Phụ lục 8  Dự án từ nguồn vốn Qũy đất  
   Chương trình, dự án của huyện. thành phố  

 

 Chương trình, dự án của Sở, ban ngành  

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích