English Thứ Năm, 24-01-2019, 01:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85773851
Đang online: 108
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Vị trí của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị

Đăng ngày: 31/05/2018; 1290 lần đọc

Theo thống kê, tổng số đảng viên nữ trong toàn tỉnh hiện nay là 16.353/50.424 người, chiếm tỷ lệ 32,43%. 

Tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 là​ 569/3.131 người, chiếm 18,2%; tham gia đại biểu Quốc hội chiếm 54,1%; tham gia Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2021 là 1.207/5.229 người, chiếm tỷ lệ 23,1%.

 

Tỷ lệ nữ là lãnh đạo chủ chốt UBND cấp huyện/thành phố chiếm 13,39%; cấp xã/phường/thị trấn chiếm 17,73%...

 

Thực tế cho thấy, tỷ lệ nữ tham gia vào cấp uỷ, quản lý, lãnh đạo trong hệ thống chính trị còn thấp; chưa đảm bảo chỉ tiêu tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định của Trung ương và Tỉnh đã đề ra. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ vẫn còn nhiều bất cập. Một số cơ quan, đơn vị có số lượng nữ đông như Ngành Giáo dục - Đào tạo, Ngành Y tế…nhưng chưa có cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt, đa số cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý được bố trí chủ yếu là cấp phó. Chưa xây dựng được cơ chế chính sách đặc thù cho phụ nữ, phụ nữ có con nhỏ, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

 

Ngày nay, vị thế và vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội đã được khẳng định. Trên cương vị quản lý, lãnh đạo, phụ nữ đã chứng tỏ được năng lực của bản thân và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền cần quan tâm quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ lãnh đạo, quản lý là nữ theo quy định của Trung ương (các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ), từng bước giảm dần khoảng cách về giới trong lĩnh vực chính trị; đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể thao, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ,…

 

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, các chiến lược quốc gia đặc biệt là Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn 2030 phù hợp với điều kiện của tỉnh, của từng địa phương, cơ sở.

 

Kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; phát huy vai trò trong việc tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phụ nữ, bình đẳng giới.

 

Hội liên hiệp phụ nữ các cấp cần tích cực, chủ động trong việc tham mưu, giới thiệu, tạo nguồn cán bộ nữ, giới thiệu quần chúng là phụ nữ ưu tú cho Đảng.

 

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, qua đó rà soát, bổ sung vào thực hiện các chương trình, đề án về công tác phụ nữ, bình đẳng giới phù với yêu cầu thực tế của địa phương, cơ sở.

 

                                                                        T.Tình


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích