English Thứ Bảy, 29-02-2020, 16:43 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119913643
Đang online: 180
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Vị trí của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị

Đăng ngày: 31/05/2018; 1399 lần đọc

Theo thống kê, tổng số đảng viên nữ trong toàn tỉnh hiện nay là 16.353/50.424 người, chiếm tỷ lệ 32,43%. 

Tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 là​ 569/3.131 người, chiếm 18,2%; tham gia đại biểu Quốc hội chiếm 54,1%; tham gia Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2021 là 1.207/5.229 người, chiếm tỷ lệ 23,1%.

 

Tỷ lệ nữ là lãnh đạo chủ chốt UBND cấp huyện/thành phố chiếm 13,39%; cấp xã/phường/thị trấn chiếm 17,73%...

 

Thực tế cho thấy, tỷ lệ nữ tham gia vào cấp uỷ, quản lý, lãnh đạo trong hệ thống chính trị còn thấp; chưa đảm bảo chỉ tiêu tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định của Trung ương và Tỉnh đã đề ra. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ vẫn còn nhiều bất cập. Một số cơ quan, đơn vị có số lượng nữ đông như Ngành Giáo dục - Đào tạo, Ngành Y tế…nhưng chưa có cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt, đa số cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý được bố trí chủ yếu là cấp phó. Chưa xây dựng được cơ chế chính sách đặc thù cho phụ nữ, phụ nữ có con nhỏ, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

 

Ngày nay, vị thế và vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội đã được khẳng định. Trên cương vị quản lý, lãnh đạo, phụ nữ đã chứng tỏ được năng lực của bản thân và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền cần quan tâm quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ lãnh đạo, quản lý là nữ theo quy định của Trung ương (các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ), từng bước giảm dần khoảng cách về giới trong lĩnh vực chính trị; đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể thao, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ,…

 

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, các chiến lược quốc gia đặc biệt là Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn 2030 phù hợp với điều kiện của tỉnh, của từng địa phương, cơ sở.

 

Kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; phát huy vai trò trong việc tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phụ nữ, bình đẳng giới.

 

Hội liên hiệp phụ nữ các cấp cần tích cực, chủ động trong việc tham mưu, giới thiệu, tạo nguồn cán bộ nữ, giới thiệu quần chúng là phụ nữ ưu tú cho Đảng.

 

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, qua đó rà soát, bổ sung vào thực hiện các chương trình, đề án về công tác phụ nữ, bình đẳng giới phù với yêu cầu thực tế của địa phương, cơ sở.

 

                                                                        T.Tình


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn: số 391/BKHCN-TĐC ngày 18/02/2020 về việc báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2019; Công văn số 431/BKHCN-TĐC ngày 20/02/2020 về việc rà soát, cung cấp thông tin về quy chuẩn địa phương năm 2019 và kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 446/BKHCN-TCCB ngày 21/02/2020 về việc phối hợp xây dựng vị trí việc làm viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập từ Trung ương đến địa phương.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cơ chế quản lý, điều hành đối với giai đoạn 2021-2025; sơ kết đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động, trực tiếp tham vấn ý kiến của Ủy ban Dân tộc trong việc thực hiện các chính sách dân tộc ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 sau khi được chia tách, sáp nhập để tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng quy định.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích