English Thứ Năm, 22-03-2018, 11:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69903919
Đang online: 173

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu

Đăng ngày: 07/12/2017; 118 lần đọc

Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XII cho biết, trong năm 2017, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2017. 

Trong năm, Viện Kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý đối với 523 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi  tố của cơ quan điều tra, qua kiểm sát đã b​an hành 175 văn bản yêu cầu khởi tố vụ án, yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục một số vi phạm trong công tác thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, các yêu cầu, kiến nghị của Viện Kiểm sát đều được cơ quan điều tra chấp nhận,…

 

Đồng thời, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 422 vụ- 646 bị can, Viện kiểm sát hai cấp đã phê chuẩn 460 quyết định khởi tố bị can, 140 lệnh tạm giam, 82 lệnh bắt tạm giam, 92 lệnh bắt khẩn cấp; ban hành quyết định không phê chuẩn 01 Lệnh bắt bị can để tạm giam, 01 Lệnh tạm giam, 01 Lệnh bắt khẩn cấp, 02 quyết định gia hạn tạm giữ; hủy 01 Quyết định khởi  tố vụ án và 01 Quyết định khởi tố bị can; đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào oan, sai. Qua kiểm sát điều tra đã ban hành 16 kiến nghị đối với cơ quan điều tra yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác điều tra và 14 kiến nghị phòng ngừa tội phạm.

 

Trong giai đoạn truy tố, Viện Kiểm sát thụ lý giải quyết 340 vụ-545 bị can, đã giải quyết 340 vụ 545 bị can, đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời, Viện Kiểm sát đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 333 vụ sơ thẩm, 69 vụ phúc thẩm, không có bị cáo Tòa án tuyên không phạm tội. Trong công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam Viện Kiểm sát hai cấp  đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao trách nhiệm trong việc phê chuẩn, đảm bảo các lệnh, quyết định về bắt, tạm giữ, tạm giam đủ căn cứ, đúng pháp luật, nhờ đó tỷ lệ người bị bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 99,56%. Tiến hành 62 cuộc kiểm sát trực tiếp, ban hành 17 kiến nghị và 02 văn bản yêu cầu.

 

Ngoài ra, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã tiến hành 31 cuộc kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án của cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh, huyện, thành phố và phân trại tạm giam; 67 cuộc kiểm sát trực tiếp công tác quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND xã, phường. Kiểm sát 100% việc ra quyết định về thi hành án của Tòa án, đảm bảo việc ra quyết định thi hành án của Tòa án đúng thời hạn luật định; kiểm soát 100% việc lập hồ sơ về giảm án, hoãn đúng pháp luật. Ban hành 21 kiến, kháng nghị và 06 văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự và UBND xã khắc phục vi phạm.

Đồng thời, kiểm sát 8.355 việc phải thi hành án dân sự, trong đó, có 4.989 việc có điều kiện thi hành, 6.149 quyết định về thi hành án. Tiến hành 29 cuộc  kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự; ban hành 21 kiến, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 20 yêu cầu đối với cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan liên quan. Trực tiếp xác minh 114 trường hợp về điều kiện thi hành án. Tiếp nhận và phân loại, xử lý 666 đơn khiếu nại, tố cáo; tiếp 299 lượt công dân. Giải quyết 39/40 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 97,5%. Tất cả đơn khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng thời hạn luật định, không có trường hợp khiếu nại kéo dài hoặc tụ tập đông người tại Viện Kiểm sát.

 

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp cũng đã tiến hành 67 cuộc thanh tra trong việc chấp hành kỷ luật, việc thực hiện các thao tác nghiệp vụ, việc quản lý, sử dụng tài sản công; công tác tiếp nhận, xử lý, thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp,…

 

Nhiệm vụ trong năm 2018, Việm Kiểm sát nhân dân tỉnh tập trung tổ chức quán triệt và triển khai nhiều biện pháp để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và của ngành về nhiệm vụ công tác năm 2018 và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, không để xảy ra án quá hạn luật định, án oan sai, hạn chế bỏ lọt tội phạm. Nâng cao chất lượng tranh tụng; chất lượng bài phát biểu của kiểm sát viên đối với phiên tòa, phiên họp các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động.

 

Đồng thời, tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm góp phần đảm bảo việc giải quyết của Tòa án, cơ quan thi hành án đúng pháp luật. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, xây dựng Ngành đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác nghiệp vụ và công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực cho cán bộ, công chức hai cấp Kiểm sát luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao.

 

                              Lam Uyên- Thúy Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Lý Sơn và các sở, ngành đơn vị liên quan t​ổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư dự án khu Resort, khách sạn và thương mại tại Âu tàu phía Tây đảo Lý Sơn do Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đề xuất; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và hiệp hội có liên quan nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh