English Thứ Hai, 16-07-2018, 21:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75479992
Đang online: 99
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu

Đăng ngày: 07/12/2017; 166 lần đọc

Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XII cho biết, trong năm 2017, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2017. 

Trong năm, Viện Kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý đối với 523 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi  tố của cơ quan điều tra, qua kiểm sát đã b​an hành 175 văn bản yêu cầu khởi tố vụ án, yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục một số vi phạm trong công tác thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, các yêu cầu, kiến nghị của Viện Kiểm sát đều được cơ quan điều tra chấp nhận,…

 

Đồng thời, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 422 vụ- 646 bị can, Viện kiểm sát hai cấp đã phê chuẩn 460 quyết định khởi tố bị can, 140 lệnh tạm giam, 82 lệnh bắt tạm giam, 92 lệnh bắt khẩn cấp; ban hành quyết định không phê chuẩn 01 Lệnh bắt bị can để tạm giam, 01 Lệnh tạm giam, 01 Lệnh bắt khẩn cấp, 02 quyết định gia hạn tạm giữ; hủy 01 Quyết định khởi  tố vụ án và 01 Quyết định khởi tố bị can; đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào oan, sai. Qua kiểm sát điều tra đã ban hành 16 kiến nghị đối với cơ quan điều tra yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác điều tra và 14 kiến nghị phòng ngừa tội phạm.

 

Trong giai đoạn truy tố, Viện Kiểm sát thụ lý giải quyết 340 vụ-545 bị can, đã giải quyết 340 vụ 545 bị can, đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời, Viện Kiểm sát đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 333 vụ sơ thẩm, 69 vụ phúc thẩm, không có bị cáo Tòa án tuyên không phạm tội. Trong công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam Viện Kiểm sát hai cấp  đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao trách nhiệm trong việc phê chuẩn, đảm bảo các lệnh, quyết định về bắt, tạm giữ, tạm giam đủ căn cứ, đúng pháp luật, nhờ đó tỷ lệ người bị bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 99,56%. Tiến hành 62 cuộc kiểm sát trực tiếp, ban hành 17 kiến nghị và 02 văn bản yêu cầu.

 

Ngoài ra, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã tiến hành 31 cuộc kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án của cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh, huyện, thành phố và phân trại tạm giam; 67 cuộc kiểm sát trực tiếp công tác quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND xã, phường. Kiểm sát 100% việc ra quyết định về thi hành án của Tòa án, đảm bảo việc ra quyết định thi hành án của Tòa án đúng thời hạn luật định; kiểm soát 100% việc lập hồ sơ về giảm án, hoãn đúng pháp luật. Ban hành 21 kiến, kháng nghị và 06 văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự và UBND xã khắc phục vi phạm.

Đồng thời, kiểm sát 8.355 việc phải thi hành án dân sự, trong đó, có 4.989 việc có điều kiện thi hành, 6.149 quyết định về thi hành án. Tiến hành 29 cuộc  kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự; ban hành 21 kiến, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 20 yêu cầu đối với cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan liên quan. Trực tiếp xác minh 114 trường hợp về điều kiện thi hành án. Tiếp nhận và phân loại, xử lý 666 đơn khiếu nại, tố cáo; tiếp 299 lượt công dân. Giải quyết 39/40 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 97,5%. Tất cả đơn khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng thời hạn luật định, không có trường hợp khiếu nại kéo dài hoặc tụ tập đông người tại Viện Kiểm sát.

 

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp cũng đã tiến hành 67 cuộc thanh tra trong việc chấp hành kỷ luật, việc thực hiện các thao tác nghiệp vụ, việc quản lý, sử dụng tài sản công; công tác tiếp nhận, xử lý, thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp,…

 

Nhiệm vụ trong năm 2018, Việm Kiểm sát nhân dân tỉnh tập trung tổ chức quán triệt và triển khai nhiều biện pháp để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và của ngành về nhiệm vụ công tác năm 2018 và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, không để xảy ra án quá hạn luật định, án oan sai, hạn chế bỏ lọt tội phạm. Nâng cao chất lượng tranh tụng; chất lượng bài phát biểu của kiểm sát viên đối với phiên tòa, phiên họp các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động.

 

Đồng thời, tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm góp phần đảm bảo việc giải quyết của Tòa án, cơ quan thi hành án đúng pháp luật. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, xây dựng Ngành đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác nghiệp vụ và công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực cho cán bộ, công chức hai cấp Kiểm sát luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao.

 

                              Lam Uyên- Thúy Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc lắp đặt bổ sung biển báo cấm xe ô tô và chướng ngại vật tại hai đầu cầu cầu Sông Vệ (cũ), chỉ cho phép xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp lưu thông qua cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7406/BGTVT-ĐTCT ngày 09/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức PPP ngành Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất ngày 19/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tại Văn bản số 02/2018/CV-ĐTKD-VIID/2506 ngày 25/6/2018 về việc đề xuất lập quy hoạch Khu Chính trị - Hành chính thành phố Quảng Ngãi và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2908-CV/TU ngày 06/7/2018; xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện nội dung Báo cáo số 173/BC-HĐND ngày 09/7/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại về việc kết quả khảo sát việc thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích