English Chủ Nhật, 26-01-2020, 01:17 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117278156
Đang online: 145

Vay vốn đóng tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

Đăng ngày: 10/04/2018; 331 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi tăng cường phối hợp với ngành Ngân hàng, Công ty Bảo Minh Quảng Ngãi tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân hiểu đúng, đầy đủ về chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của ngư dân trong quá trình tham gia chính sách, nhất là chính sách tín dụng và chính sách bảo hiểm.

Đối với các trường hợp chủ tàu khôn​g còn đủ năng lực để hoạt động khai thác thủy sản thì hướng dẫn chủ tàu làm thủ tục chuyển giao chủ sở hữu con tàu cho ngư dân khác có đủ năng lực theo quy định tại Nghị định số 17/2018/NĐ-CP.

Đối với các trường hợp chủ tàu hoạt động hiệu quả nhưng không có ý thức, trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng, ảnh hưởng không tốt đến việc triển khai thực hiện chính sách thì Ngân hàng cho vay xem xét khởi kiện, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật.

Công ty Bảo Minh Quảng Ngãi tích cực phối hợp với ngành Ngân hàng trong việc định giá tài sản để thống nhất giá bán bảo hiểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 88/TB-UBND ngày 27/3/2018, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của ngư dân, Ngân hàng và đơn vị bảo hiểm, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, khởi kiện khi có tai nạn xảy ra.

                                                                  V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích