English Thứ Tư, 20-02-2019, 21:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87376903
Đang online: 101

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH ngày 13/02/2019 gửi UBND các tỉnh, thành phố tăng cường triển khai thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký phân bổ 20 tỷ đồng để bổ sung Quỹ cho vay giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến thống nhất chủ trương tôn tạo và mở rộng Di tích quốc gia Âm linh tự tại xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn theo quy trình tu sửa cấp thiết, quy định tại Điều 27 Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Ngày hội giao nhận quân năm 2019 tại Quảng Ngãi sẽ chính thức diễn ra vào ngày 20-02 ở tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh. Theo tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành.

 

Theo quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp(Nghị định 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20/3/2019); điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cụ thể như sau:

 

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 18-HD/BTCTW​ ngày 05/12/2018 thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

 

Bộ Y tế đã có Quyết định số 140/QĐ-BYT​ ngày 15/01/2019 ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 37/2018/TT-BYT. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các văn bản hướng dẫn danh mục địch vụ kỹ thuật tương đương khám bệnh chữa bệnh thực hiện theo Thông tư 02/2017/TT-BYT

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện nhiệm vụ triển khai kế hoạch kêu gọi kinh phí đóng góp xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” của Liên minh HTX Việt Nam; làm đầu mối kêu gọi các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, địa phương, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh ủng hộ kinh phí đóng góp xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” theo thư kêu gọi của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, chuẩn bị kế hoạch tổ chức các ngành lễ kỷ niệm lớn của tỉnh năm 2019.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Công văn số 02/CV-UBQGNCT ngày 18/01/2019 về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, có ý kiến tham gia đối với việc xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học nông nghiệp - thủy sản đến năm 2030, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 28/02/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích