English Thứ Ba, 10-12-2019, 21:03 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114107064
Đang online: 195

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

 

Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có Công văn số 1519/QLCL-QLVBCC ngày 05/12/2019về thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).          

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân bị sứt môi, hở hàm ếch, sẹo bỏng, sụp mi và dính ngón do tổ chức Resurge International tài trợ.

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 4515/BHXH-TCCB ngày 29/11/2019 hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị trong ngành BHXH theo cơ cấu tổ chức mới. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định công nhận thêm 04 Trường Trung học cơ sở và cấp Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đó là các Trường Trung học cơ sở Nghĩa Mỹ, Nghĩa Điền, Nghĩa Thương, Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định​ công nhận và cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường Trung học cơ sở Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi.

 

UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý cho Trường Cao đẳng Quảng Ngãi liên kết với Trường Trường Đại học Quảng Nam tổ chức tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học hình thức liên thông vừa làm vừa học năm 2019 với chuyên ngành giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 công nhận 125 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 29 tỉnh đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, giai đoạn 2017 - 2020.

 

Sáng 5-12, Đoàn công tác của Trương ương Hội Khuyến học Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe dẫn đầu về làm việc tại xã Tịnh Thọ để khảo sát chất lượng và hiệu quả của các mô hình học tập theo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” . Dự buổi làm việc có Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phạm Thanh Hải. 

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích