English Thứ Bảy, 21-04-2018, 09:10 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71055988
Đang online: 146

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động- Thương binh và xã hội, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt trên địa bàn tỉnh; quán triệt và bám sát chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 481/TTg-CN ngày 11/4/2018 trong quá trình tổ chức triển khai.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc và cơ cấu dự toán xây dựng công trình Sửa chữa kênh chính hồ chứa nước Núi Ngang, kênh N16, kênh bơm Bbm6, kênh B6-VC1 và kênh B10-12 như đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Sáng 20-4, tại Thư viện Tổng hợp tỉnh đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 5 năm 2018. Đến dự lễ khai mạc có đại biểu các sở, ban, ngành tỉnh; các thầy, cô giáo đại diện các trường Trung học Cơ sở, các trường Tiểu học cùng đông đảo các em học sinh trong toàn tỉnh.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 1476/QĐ-BGDĐT ngày 17/04/2018 giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018; Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ  và các đơn vị, địa phương liên quan thông báo rộng rãi việc đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện và di sản văn hóa từ hạng III lên hạng II năm 2018.

 
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chế độ mai táng phí cho  35 người theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt danh sách gồm 55 đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2015; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan của tỉnh và Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2018 như đề nghị của Sở.​

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phân khai kinh phí 9,1 triệu đồng từ nguồn kinh phí Trung ương do Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội giao tại Quyết định số 2069/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 để thực hiện đầu tư xây mới vỏ mộ liệt sĩ, sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

 

UBND tỉnh vừa có thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Câu lạc bộ Văn hóa thể dục thể thao Hưng Vũ tại Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh