English Thứ Tư, 15-08-2018, 18:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77052807
Đang online: 122

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3383/BGDĐT-GDTHSSV​ ngày 10/8/2018 hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm năm học 2018 - 2019.

 

Ông Phạm Việt Hùng- Phó giám đốc phụ trách Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi cho biết, từ năm 2015 Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và cơ sở tại Thanh Hóa đã áp dụng mô hình Kosen vào giảng dạy đối với ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí và công nghệ hóa. Sau 2 khóa đào tạo, 100% sinh viên ra trường có việc làm. Tiếp nối thành công của Chương trình Đào tạo Kỹ sư thực hành Chất lượng cao theo mô hình Kosen- Hợp tác giữa JICA Nhật Bản và Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ năm học 2017-2018, Phân hiệu Quảng Ngãi đã triển khai đào tạo đối với ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí và công nghệ hóa bậc cao đẳng. Năm học 2018- 2019, trường sẽ nhân rộng ra tất cả các ngành của bậc cao đẳng.

 

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 289/TB-VPCP​ ngày 14/8/2018 truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững.

 

Để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa Công văn​ giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố tiến hành sơ kết phong trào thi đua, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

 

Đây là một trong những nội dung được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 104/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2018. Theo đó, đối với dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), Chính phủ thống nhất thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bổ sung chính sách nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm theo lộ trình quy định tại dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). 

 

Sáng 15-8, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động chưa là Đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

 

Tỉnh Quảng Ngãi có 3 dân tộc thiểu số sinh sống gồm dân tộc Hrê, Cor, Ca Dong, sống tập trung chủ yếu ở 6 huyện miền núi trong tỉnh. Trong quá trình hình thành và phát triển, đồng bào các dân tộc thiểu số đã sáng tạo ra những giá trị di sản văn hóa quý báu, giàu bản sắc, đặc biệt là những giá trị văn hóa nghệ thuật đã được lưu truyền, gìn giữ qua nhiều thế hệ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất về chủ trương việc Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương - Quảng Ngãi nghiên cứu, khảo sát và lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Bệnh viện Thái Bình Dương tại vị trí bên trái tuyến Quốc lộ 1 (hướng từ Bắc vào Nam) thuộc phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, với quy mô diện tích khoảng 1,7ha.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thảo quốc gia về du lịch như Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đề xuất của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1710/UBND-KGVX.

 

Thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Chương trình hành động 51 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua Quảng Ngãi đã chú trọng đến việc đổi mới các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo, dạy nghề theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng của người học.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Công văn số 1296/UBND-KT ngày 27/7/2018 về việc xin ý kiến thực hiện đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cấp bách tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2018 để xem xét quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tổ chức rà soát, thống kê đối tượng, lập hồ sơ từng trường hợp cán bộ xã ở Đức Thạnh công tác lâu năm đã nghỉ việc, nghỉ việc một lần (từ năm 1983 đến nay) nhưng chưa được hưởng chế độ; đồng thời xem xét giải quyết chế độ theo thẩm quyền, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo.

 ​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích