English Thứ Năm, 18-07-2019, 17:53 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103025201
Đang online: 127

Ủy quyền huyện Sơn Tây tổ chức đấu giá khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông

Đăng ngày: 15/05/2019; 179 lần đọc

UBND tỉnh vừa có quyết định ủy quyền cho UBND huyện Sơn Tây tổ chức đấu giá, quản lý và cấp giấy phép khai thác đối với một số điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện Sơn Tây.

Cụ thể: Bãi bồi cát, sạn ngã ba suối nước Màu, thôn Bãi Màu, xã Sơn Tân nằm ở bờ phải sông Đakđrinh; Bãi bồi cát, sạn Nước Bông, thôn Xà Ruông, xã Sơn Tinh nằm ở bờ trái sông Xà Lò; Bãi bồi cát, sạn Nước Hoa, thôn Mang Trãy, xã Sơn Lập nằm ở bờ trái s​uối Lô; Bãi bồi cát, sạn bờ phải suối Nước Bua, xã Sơn Bua; Bãi bồi cát, sạn bờ trái suối Nước Bua, thôn Nước Tang, xã Sơn Bua; Bãi cát ngã ba sông Dinh - Suối Lay, xã Sơn Mùa.

 

UBND huyện Sơn Tây tổ chức đấu giá, quản lý và cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông theo quy định tại Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 28/07/2017 của UBND tỉnh.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan theo dõi và giám sát việc tổ chức đấu giá, quản lý, cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông nêu trên của UBND huyện Sơn Tây và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích