English Thứ Năm, 17-10-2019, 00:14 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110739618
Đang online: 134
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

UBND tỉnh cho ý kiến về kế hoạch phát triển nhà ở

Đăng ngày: 19/09/2019; 744 lần đọc

Sáng 19-9, UBND tỉnh họp cho ý kiến về Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2019-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Kế hoạch nhằm từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế, tăng trưởng dân số và xây dựng nhà ở, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nhà ở của tỉnh.

 

Theo thống kê của Sở Xây dựng, hiện nay, diện tích nhà ở trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 20.083.389 m2, diện tích bình quân một căn hộ đạt 82,52 m2, trong đó khu vực đô thị đạt 105,23 m2 sàn, khu vực nông thôn đạt 78,72 m2. Diện tích bình quân đầu người đạt 22,4 m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 27,8 m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 21,5 m2 sàn/người.

 

Dự báo đến năm 2020, tổng nhu cầu phát triển nhà ở xây mới tăng thêm 61.575 căn, tương ứng với diện tích 6.216.153 m2. Trong đó, nhà ở thương mại và dân tự xây dựng là 48.324 căn, tương ứng diện tích 5.664.407 m2; nhà ở xã hội là 11.143 căn, tương ứng với diện tích 432.635 m2 sàn; nhà ở công vụ 281 căn, tương ứng diện tích 8.616 m2 và nhà ở tái định cư 2.009 căn, tương ứng diện tích 110.495 m2.

 

nb8-19092019.jpg
Khu đô thị mới Nam Lê Lợi


Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng thống nhất ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2019-2020; giao Sở Xây dựng rà soát các lại các nhiệm vụ, mục tiêu và tính toán cụ thể về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư,… trên địa bàn tỉnh để tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành.

 

Về Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021-2030, giao Sở Xây dựng thống kê lại tỷ lệ đô thị hóa của toàn tỉnh; tỷ lệ đô thị của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và xác định tiêu chí, nguyên tắc đánh giá tỷ lệ đô thị hóa, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đảm bảo khoa học, hợp lý; trong tháng 10/2019 trình UBND tỉnh cho ý kiến.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp số liệu về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất; tình hình thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019; trực tiếp báo cáo Bộ (Cục Quản lý công sản) và UBND tỉnh trước ngày 25/10/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì, liên quan nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Công văn số 7759/NHNN-TTGSNN ngày 03/10/2019 của Ngân hàng Nhà nước; trên cơ sở đó, rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, tham gia ý kiến đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp kèm theo Công văn số 12025/BTC-CST ngày 09/10/2019 của Bộ Tài chính; trực tiếp báo cáo Bộ, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích