English Thứ Tư, 26-09-2018, 08:41 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79436509
Đang online: 216
Tin tức Huyện, Thành phố Xem chi tiết tin tức

UBND thành phố Quảng Ngãi

Đăng ngày: 08/09/2011; 67288 lần đọc
Huyện, Thành phố
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

tp.jpg

  Địa chỉ: 48 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi , tỉnh Quảng Ngãi.

 
  Điện thọai: 055 3 822 809
 Email:thanhpho@quangngai.gov.vn

Lãnh đạo thành phố:
 
 

Nguyên​ Tiến Dũng

Nguyễn Lâm

Nguyễn Hà Hải

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND​

 

  

Phạm Tấn Hoàng

Nguyễn Văn Anh 


Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Trần Phước Hải

Võ Quang

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích