English Thứ Năm, 22-03-2018, 00:05 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69890322
Đang online: 71

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Huyện, Thành phố Xem chi tiết tin tức

UBND thành phố Quảng Ngãi

Đăng ngày: 08/09/2011; 53924 lần đọc
Huyện, Thành phố
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

tp.jpg

  Địa chỉ: 48 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi , tỉnh Quảng Ngãi.

 
  Điện thọai: 055 3 822 809
 Email:thanhpho@quangngai.gov.vn

Lãnh đạo thành phố:
 
 

Nguyên​ Tiến Dũng

Nguyễn Lâm

Nguyễn Hà Hải

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND​

 

  

Phạm Tấn Hoàng

Nguyễn Văn Anh 


Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Trần Phước Hải

Võ Quang

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh