English Thứ Tư, 26-09-2018, 08:33 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79435986
Đang online: 217
Tin tức Huyện, Thành phố Xem chi tiết tin tức

UBND huyện Sơn Tây

Đăng ngày: 08/09/2011; 71367 lần đọc
Huyện, Thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

 

Trụ sở UBND huyện Sơn Tây 

I/ Thông tin chung của đơn vị 

Tên đơn vị: UBND huyện Sơn Tây

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055-868204; Fax: 055-868279.

Mail: sontay@quangngai.gov.vn

 

II/ Lãnh đạo huyện: 

 

Trương Văn Do

Nguyễn Hoàng Hưng
Phạm Thị Ngọc Vấn

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND
Phó Chủ tịch HĐND

 

  

 

 

Lê Văn Tùng 

Chủ tịch UBND

Đinh Quang Văn

Võ Thìn

      

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBNDXem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích