English Thứ Hai, 19-02-2018, 21:17 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68889319
Đang online: 104

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Huyện, Thành phố Xem chi tiết tin tức

UBND huyện Đức Phổ

Đăng ngày: 08/09/2011; 50526 lần đọc
Huyện, Thành phố

UBND HUYỆN ĐỨC PHỔ

 

I/Thông tin  chung về đơn vị hành chính cấp huyện:

         1.Tên đơn vị: UBND huyện Đức Phổ

          -Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ , tỉnh Quảng Ngãi .

          -Điện thoại ( Văn thư): 055.859214

          -Fax ( Văn thư): 055.859527

          -EMail: ducpho@quangngai.gov.vn

II/  Lãnh đạo huyện:

 

Huỳnh Quý

Chủ tịch HĐND

Võ Văn Sáu

Phó Chủ tịch HĐND 

 

 

 


 

 

Trần Em

Lê Thanh Tân

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Thịnh


Phó Chủ tịch UBND 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh